Prijavnica na izobraževanje

Podatki o plačniku

Podatki o pravni osebi
Podatki o fizični osebi

Files must be less than 20 MB.
Allowed file types: pdf.

Izdelava bibliografskih zapisov za osebno bibliografijo

Za izpis osebne bibliografije v sistemu COBISS vam lahko bibliografske zapise za knjige, članke (objavljene v serijskih publikacijah) ter kontinuirane vire izdelamo v NUK. Pri tem si pridržujemo pravico, da bibliografske zapise izdelamo na osnovi veljavnih strokovnih kriterijev in strokovne presoje delavcev NUK. Bibliografske zapise izdelamo praviloma le za gradivo, ki ga hranimo v naši knjižnični zbirki.


Podatki o avtorjihPODATKI O DELU:

 

Podatki o naročniku

Strani