Twin it!

Twin it!

Narodna in univerzitetna knjižnica sodeluje v kampanji Twin it! 3D za evropsko kulturo (Twin it! 3D for Europe’s culture), s katero obeležujemo 15. let nacionalnega agregatorja v Sloveniji.

V okviru kampanje Twin it! smo v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije na Europeani objavili 3D model stavbe Narodne in univerzitetne knjižnice. Palača knjižnice, ki jo je pred skoraj 100 leti načrtoval slavni arhitekt Jože Plečnik, je pomemben spomenik kulturne dediščine, ki je skupaj z izborom drugih njegovih del v Ljubljani umeščen na UNESCO Seznam svetovne dediščine in spada med najbolj obiskane stavbe v Republiki Sloveniji. Stavba je sedež pisne kulturne dediščine v Sloveniji, saj v njej hranimo dragocene dokumente, med drugim izjemen Supraseljski kodeks iz 10. stoletja, ki je na seznamu UNESCO Spomin sveta ter rokopis Prešernove Zdravljice, ki mu je Evropska komisija podelila Znak evropske dediščine in ga s tem uvrstila med najpomembnejše spomenike, ki pričajo o zgodovini evropske ideje in povezovanja.

Oglejte si 3D digitalno predstavitev Narodne in univerzitetne knjižnice.

Kampanja Twin it! je usmerjena v 3D digitalizacijo kulturne dediščine Evrope. Njen cilje je na enem mestu zbrati in predstaviti kakovostne primere kulturnega bogastva Evrope v 3D tehnologiji, obenem pa podpirati druge države pri prizadevanjih za digitalizacijo in ohranjanje dediščine v 3D tehnologiji. Poleg Narodne in univerzitetne knjižnice bodo v nadaljevanju objavljeni tudi drugi digitalizirani objekti in premična kulturna dediščina iz Slovenije.

Obiščite spletno stran Twin it! na Europeana