Monografija Narodna in univerzitetna knjižnica

Nova monografija dr. Damjana Prelovška o stavbi Narodne in univerzitetne knjižnce strokovnemu in širšemu občinstvu prinaša izčrpno študijo o enem najpomembnejših arhitekturnih spomenikov v Sloveniji, obenem pa predstavlja spodbudo in temeljno izhodišče za nadaljne raziskave.