Ančka Korže-Strajnar (1925-2017)

V 93. letu starosti nas je zapustila Ančka Korže-Strajnar, dolgoletna sodelavka Narodne in univerzitetne knjižnice in ena najzaslužnejših za strokovni razvoj slovenskega knjižničarstva.

Ančka Korže-Strajnar se je rodila 21. 7. 1925 v Ponikvi, končala šolanje na učiteljišču v Ljubljani in se leta 1952 zaposlila v Delavski knjižnici v Ljubljani. Od leta 1963 je delala v Narodni in univerzitetni knjižnici kot inštruktorica za splošnoizobraževalne knjižnice. Med leti 1966 in 1977 je vodila republiško matično službo za knjižnice in nato delovala kot bibliotekarska svetovalka. Strokovno se je izpopolnjevala v Angliji in na Čehoslovaškem. Kot inštruktorica se je analitično, operativno in usmerjevalno posvečala sodobnemu strokovnemu razvoju in družbenemu uveljavljanju splošnih knjižnic. Objavila je več kot 80 strokovnih prispevkov s področja strokovnih standardov, organizacije, delovanja in gradnje splošnih knjižnic. Leta 1967 je za svoje strokovno delo prejela tudi Čopovo diplomo, najvišjo državno nagrado za izredno pomembno življenjsko delo na področju knjižničarstva. Družini izrekamo iskreno sožalje ob izgubi.

Sodelavci NUK