Seminar za založnike

Izobraževanje za založnike

Trajanje: 4 ure
Kraj izvedbe: NUK, Leskoškova 12 ali na sedežu založnika
Termin: po dogovoru
Udeleženci: Tečaj je namenjen predvsem neformalnim založnikom in izdajateljem.
Cilji: Udeležence seznaniti z Zakonom o obveznem izvodu publikacij, s predpisi in praktičnimi primeri, kaj je potrebno za pridobitev CIP zapisa, mednarodnih identifikatorjev (ISBN, ISSN, ISMN) in črtne kode.

Kotizacije ni.

Vsebina:
1. Zakon o obveznem izvodu publikacij, spremembe in pomen zakona. Navodila za predajo obveznih izvodov: kaj, koliko, kje, kdaj.
2. Obvezni izvod neknjižnega gradiva: drobni tiski, avdiovizualne publikacije, elektronski viri.
3. Obvezni izvod spletnih publikacij.
4. Mednarodna bibliografska kontrola (CIP) – definicija in namen.
5. Mednarodni identifikatorji (ISBN, ISSN, ISMN idr.) in črtna koda.

Način izvedbe: Predavanja, pogovor.
Tečaj izvajajo: Irena Sešek, Damijana Kisovec, Pavla Meglič, Katja Rapuš, Alenka Kanič in Virna Vidic-Ratkovič.
Prijave po e-pošti in informacije:
Damijana Kisovec T: 01/5861 306 F: 01/5861 352 E: damijana.kisovec@nuk.uni-lj.si
Pavla Meglič T: 01/5861 307 F: 01/5861 352 E: pavla.meglic@nuk.uni-lj.si