Revija Knjižničarske novice

Knjižničarske novice so informativni bilten, ki seznanja slovenske knjižnične delavce s tekočimi dogajanji in novostmi v stroki. Objavlja strokovne članke, poročila s strokovnih posvetovanj, srečanj in sestankov, prispevke o pomembnih dogodkih in novostih v knjižnicah, prispevke o projektih, v katerih sodelujejo knjižnice, intervjuje, mnenja in ocene, spominske in podobne zapise, obvestila in razpise ter obvestila o prireditvah, posvetih in drugih strokovnih dogodkih.

Odgovorna urednica: Mojca Trtnik
Uredniški odbor: Branka Kerec Prekoršek, Ines Grlj, Bojana Medle, David Ožura, Veronika Potočnik, Sabina Šolar, Magdalena Svetina Terčon, Damjana Vovk
Založnik: Narodna in univerzitetna knjižnica
Naročnina za leto 2019: 50,00 EUR za tiskano obliko in brezplačen dostop do elektronske oblike za enega hkratnega uporabnika, 30.00 EUR za dostop do elektronske oblike za več hkratnih uporabnikov.

VEČ INFORMACIJ