Places, spaces and the printing press: imprinting regional identities (online conference)

Opozorilno sporočilo

Submissions for this form are closed.

ink  ink2 ink3

Places, spaces and the printing press: imprinting regional identities
Kraji, prostori in tiskarne: odtisi regionalnih identitet

international scientific online conference

mednarodna znanstvena konferenca na spletu

24. marec 2021
 

»Kraj« je stvarna entiteta, povezana s posebnimi lokacijami – geografskimi ali arhitekturnimi, kjer potekajo vsakovrstne dejavnosti. Po drugi strani je pojem »prostora« abstrakten; lahko je intelektualno, kulturno in eksperimentalno okolje, v katerem se zbirajo in povezujejo posamezniki ali skupine. Kljub temu, da sta prostor in kraj zelo pomembna za razvoj sleherne obrti, sta oba koncepta v povezavi s tiskarsko in založniško produkcijo nemalokrat prezrta. Kraj in prostor sta pomembna dejavnika razvoja lokalne tiskarske estetike: sta pomembna dejavnika pri določanju lokalnih tiskarskih praks in pri razvoju obrtnih posebnosti, ključna za sodelovanje tiskarstva z drugimi industrijami, temeljna za povezovanje ljudi, ki delujejo v panogi in izven nje, ter osrednjega pomena za prenos znanja, materialov in tehnik, ki narekujejo tehnološki napredek.

Z namenom razmisleka o vplivih tiskarskih krajev in prostorov na razvoj tiskarstva, založništva in tiskov organiziramo konferenco, ki bo širše zajela tudi pomen tiska pri oblikovanju lastnega prostora obrti in pri soustvarjanju regionalne identitete okolja. Na konferenci bomo obravnavali estetski, kulturni in oblikovni vidik regionalnega tiskarstva, trgovino, distribucijo in tehnologijo tiska, kot tudi družbene in gospodarske kontekste regionalnega tiska. Konferenca je namenjena razpravam o tiskarstvu po vseh regijah in vseh obdobjih ter za vse vrste gradiva: tako za monografije in periodiko kot tudi za drobne tiske.

The conference theme

‘Place’ is a physical entity and relates to specific locations—geographical or architectural—where particular activities are conducted. ‘Space’, on the other hand, is abstract; it is the intellectual, cultural and experiential environment in which individuals or groups congregate and collaborate. Place and space are significant to the progress of all trades, but, with the exception of the James Raven’s Bookscape: geographies of printing and publishing in London, these concepts have generally been overlooked when it comes to printing and the products of the press. Place and space are, however, instrumental to the creation of a printed vernacular aesthetic; important elements in dictating print’s local working practices and the development of trade specialisms; crucial to facilitating print’s relations with other industries; fundamental to forging connections between people both inside and outside the trade; and central to the transfer of knowledge, materials and techniques necessary for technological advancement. The purpose of this conference is, therefore, to consider how the places and spaces associated with printing may have affected the development of the press and its products; and, conversely, how the press and its products may have helped shape the places it occupied and assisted in the creation of regional identity. The conference will look at the subject from multiple perspectives including, but not limited to aesthetics, culture, design, distribution, technology, trade networks, and the social and economic aspects of regional printing. It will cover printing and print in all regions, all eras and all genres including books, magazines, newspapers, and printed ephemera.

 

Program konference / The Conference Programme

9:00-9:30 Pozdravni nagovor (Welcome)
9:30-10:30
(moderira/ Chair: Joe Saunders)

Renata Šolar, Map as expression of regional identity: Ducatus Carnioliae Tabula Chorographica by Janez Disma Florjančič, 1744

Amy Lidster, Inscribing identity: the overlooked significance of the imprint in early modern texts

Laura Onions, Printing Otherwise: printing press as boundary object

Vprašanja (Question time)

10:25-10:30 Odmor (Comfort break/ show films)

10:30-11.25
(moderira/ Chair: Irena Eiselt)

Kirsteen MacKenzie, Actions rather than words: classical presbyterianism in the north-west of England and the printing press c.1647-1660

Joe Saunders, Environments of the English print trade c.1600-41, evidence from wills

Marjanca Klobčar, Singing at fairs: broadsides in Slovenian lands

Vprašanja (Question time)

11:25-11-30 Odmor (Comfort break/ show films)
11.30-12:25
(moderira/ Chair: Patrick Goossens)

Debbie Baishya, The printing press in the nineteenth century and Assamese linguistic regionalism

Swati Moitra, Shaping the ‘Neighbourhood of Books’: the Sanskrit Press and the making of Calcutta’s College Street

Kanu Priya Dhingra, The Pirates of Daryaganj Sunday book market

Vprašanja (Question time)

12:25-13:30 Odmor za kosilo (Lunch break)
13:30-14:25
(moderira/ Chair: Renata Šolar)

Persida Lazarevic, Out of space, out of time: Venetian Greek typography with Illyrian characters

Dermot McGuinne, Towards a typographic national identity in Ireland

Jade Piaia, Priscila Farias, Typographia Hennies Irmãos: printing for migrating cultures in São Paulo city

Vprašanja (Question time)

14:25-14:30 Odmor (Comfort break/ show films)
14:30-15:25
(moderira/ Chair: Persida Lazarević)

Fiona Black, Methods and frameworks for exploring print culture’s places and spaces

Barry McKay, Printing for a small northern town: Books for Whitehaven in the eighteenth century.

Irena Eiselt, ‘Greetings from Bled’: picture postcards as a nineteenth-century mass communication media

Vprašanja (Question time)

15:25-15:30 Odmor (Comfort break/ show films)
15:30-16:25
(moderira/ Chair: Barry McKay)

Andrew Walker, Pillars of the community? Housing the English local and regional newspaper in the townscape, c. 1850-1980

Andrew Jackson, The 1918-19 ‘pandemic’, the provincial press and place: ‘influenza column’ content

Andrew Hobbs, How a Victorian newspaper lost its local touch: Anthony Hewitson’s Preston Chronicle, 1868-90

Vprašanja (Question time)

16:25-16:30 Odmor (Comfort break/ show films)
16:30-17:25
(moderira/ Chair: Fiona Black)

Patrick Goossens, Columbian versus Albion, the fight of dragons and dolphins

Luciana Mattar & Marcos Braga, Book design in independent publishers from São Paulo, Brazil

J. P. Ascher, The Influence of desktop publishing on office spaces from SGML to AirSpace

Vprašanja (Question time)

17:25-17:30 Zaključek (Conclusion)

 

 

Organizatorja konference / Organisation

Centre for Printing History and Culture at Birmingham City University / University of Birmingham, United Kingdom (Center za tiskarsko zgodovino in kulturo na Mestni univerzi Birmingham, Združeno kraljestvo) in Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, Slovenija.

 

 cphc      dekorativna slika