Kartografski zakladi Narodne in univerzitetne knjižnice

ink  dekorativna slika  dekorativna slika

»Dobrohotni bralec,
vojvodino Kranjsko, katere deželopisno karto gledaš pred seboj, sem v desetletnem neumornem trudu,

ko mi je bilo dovoljeno biti oproščen službene dolžnosti, v celoti prehodil, jo preiskal s skoraj tristotimi
zemljemerskimi opazovanji z visokih grajskih razglednih stolpov in visokih gorskih slemen
in jo zdaj prikazujem v zelo razsežni obliki, 
da bi bila vsaj na ta način razvidna lega krajev
in njihov medsebojni odnos v natančnejšem razmerju ...« 

Janez Dizma Florjačič pl. Grienfeld, 1744

Narodna in univerzitetna knjižnica v svoji zbirki hrani izjemne zaklade, ki na mnoge načine pripovedujejo zgodbe o zgodovini slovenskega naroda, kot tudi razvoju človeškega znanja in kulture. Slednje še posebno velja za kartografske mojstrovine, ki nedvomno spadajo med najlepše in vsebinsko najbogatejše dragocenosti v naši zbirki. NUK skrbi za okoli 150 zemljevidov iz obdobja med leti 1520 in 1850, ki prikazujejo današnje slovensko ozemlje ali njegov del in nudijo edinstven vpogled v razumevanje zgodovine, umetnosti, znanosti in politike, kot tudi naše lastne kulturne dediščine.

Pred vami je spletna razstava Kartografski zakladi Narodne in univerzitetne knjižnice. Predstavlja izbor 10 zemljevidov, ki prikazujejo današnje ozemlje Slovenije ali njegove dele od srede 16. stoletja, ko nastanejo prva samostojna kartografska dela slovenskega ozemlja, do konca 19. stoletja, ko se kartografija razvije v sodobno vedo. Skozi izjemno delo, ki so ga mojstri kartografije opravljali skozi desetletja merjenj, opazovanj in izrisov, se odstira pomen zemljevida kot stičišča izrazov različnih znanj in spretnosti; kot odsev vojaških, političnih, ekonomskih, kulturnih, verskih in družbenih vzorcev in kot fenomena, ki stoji na sredi med znanostjo, tehniko in umetniškim delom.

 

KOLOFON

KARTOGRAFSKI ZAKLADI NARODNE IN UNIVERZITETNE KNJIŽNICE
spletna razstava

pripravila Narodna in univerzitetna knjižnica
Ljubljana, maj 2020
zanjo Viljem Leban, ravnatelj

besedila so delno povzeta po knjigi Gašperič, P., Šolar, R. in Zorn, M. (2020). Kartografski zakladi slovenskega ozemlja = Cartographic treasures of Slovenian territory. Založba ZRC

zemljevidi, predstavljeni na razstavi

1. Wolfgang Lazius: Ducatus Carnioliae et Histriae una cum Marcha Windorum (Vojvodina Kranjska in Istra s Slovensko marko), 1561
2. Pietro Coppo: Histriae tabula (Istra), 1573
3. Gerhard Kremer Mercator, Willem Jansz. Blaeu:  Karstia, Carniola, Histria et Windorum Marchia (Kras, Kranjska, Istra in Slovenska marka), 1635
4. Georg Matthaüs Vischer: Styriae Ducatus Fertilitsimi Nova Geographica Descriptio (Novi geografski opis nadvse rodovitne vojvodine Štajerske), 1678 
5. Johann Baptista Homann: Tabula Ducatus Carniolae Vindorum Marchiae et Histriae (Zemljevid vojvodine Kranjske, Slovenske marke in Istre), 1714-1724 
6. Janez Dizma Florjančič pl. Grenfeld: Ducatus Carnioilae Tabula Chorographica (Horografski zemljevid vojvodine Kranjske), 1744 
7. Baltazar Hacquet: Mappa Litho-Hydrographica Nationis Slavicae (Litološko-hidrografski zemljevid slovanskih narodov), 1778 
8. Joseph Karl Kindermann: Oberkrain oder der Laybacher Kreis (Zgornja Kranjska ali Ljubljansko okrožje), 1797 
9. Henrik Freyer: Special-Karte des Herzogthums Krain (Specialni zemljevid vojvodine Kranjske), 1844-1846 
10. Peter Kozler: Zemljovid slovenske dežele in pokrajin, 1853