Kariera v NUK

dekorativna slika

NUK je nacionalna knjižnica Republike Slovenije. Naše temeljno poslanstvo je zbiranje, varovanje in zagotavljanje uporabe nacionalne zbirke knjižničnega gradiva. V zadnjih dvajsetih letih veliko pozornost posvečamo gradnji Digitalne knjižnice Slovenije in razvoju naprednih spletnih storitev za uporabnike, ki jim omogočamo enostaven in hiter dostop do elektronskih virov in knjižničnih storitev ter informacij.

Poslanstvo uresničujemo s pomočjo kompetentnih in motiviranih sodelavcev. Temeljne vrednote so profesionalnost, odgovornost, odprtost in inovativnost. Kompetence zaposlenih razvijamo z usposabljanjem, razvito mrežo mentorstva in vključevanjem raznolikosti, ki bogati vso našo dejavnost. Skrbimo za pozitivno klimo, kjer vlada spoštovanje, motiviranost in pripadnost organizaciji. Pripravljeni smo na izzive prihodnosti, zato želimo zgraditi novo, tehnološko sodobno in napredno knjižnico - NUK 2.

Temelj pozitivno naravnane organizacijske kulture v NUK so profesionalni odnosi na vseh ravneh in med vsemi deležniki, motiviranost sodelavcev, zadovoljstvo in pripadnost organizaciji. Za to skrbimo z rednim merjenjem organizacijske klime in ukrepi za upravljanje z njo.

 

ZAPOSLITEV

V svoje vrste vabimo sodelavce s širokim spektrom znanj in kompetenc, tako s področja bibliotekarskih in informacijskih znanosti, kot tudi humanizma, muzikologije, restavratorstva in konservatorstva, ekonomije, računalništva, vodenja, projektnega vodenja, digitalizacije…

Skrb za zadovoljne, motivirane ter delovno uspešne zaposlene je ena od strateških usmeritev NUK. Poleg urejenega in stabilnega delovnega okolja omogočamo zaposlenim različne priložnosti za osebni in strokovni razvoj, udeležbo na strokovnih dogodkih doma in v tujini, sodelovanje v domačih in tujih projektih, dobro razvit in razvejan sistem mentorstva na vseh ravneh, možnost dela na domu oziroma hibridnega dela, fleksibilen delovni čas, zagotavljanje varstva pri delu in promocijo zdravja na delovnem mestu, udeležbo na različnih dogodkih in vodenjih za zaposlene in vsakoletno novoletno obdarovanje za otroke zaposlenih.

Spoznajte delo v Narodni in univerzitetni knjižnici. Obišči spletno mesto NUK smo mi in preberi pogovore z sodelavci in sodelavkami.
 

Prosta delovna mesta

Zaključene objave
 

DRUGE OBLIKE SODELOVANJA

V sodelovanju z različnimi slovenskimi šolskimi ustanovami sprejemamo, v skladu z možnostmi delovnega procesa, študente različnih študijskih smeri na opravljanje študijske prakse pod mentorstvom izkušenih strokovnjakov, zaposlenih v NUK.

V obliki študentskega dela sodelujemo s študenti za opravljanje občasnih del:

  • Enostavna administrativna dela (recepcija, garderoba)
  • Enostavnejša knjižničarska dela
  • Zahtevenejša strokovna in težja fizična dela (zahtevnejša knjižničarska opravila, selitve gradiva, opreme, delo v IT)
     

Prosta delovna mesta za študentsko delo
 

Mentorstvo zunanjim sodelavcem pri strokovnem usposabljanju nudijo naši strokovni knjižničarski delavci v okviru strokovnega usposabljanja za bibliotekarski izpit in v okviru strokovnega izpopolnjevanja za opravljanje strokovnega izpita za konservatroja – restavratorja. Mentorstvo se izvaja na podlagi vnaprej podpisanega dogovora med inštitucijama, kjer sta zaposlena mentor in mentoriranec.

Z namenom skrbeti za razvoj in usposobljenost zaposlenih, sodelujemo tudi v Partnerstvu za spremembe, kjer pod okriljem naših zaposlenih gostimo strokovnjake različnih delovnih področij, tako iz gospodarstva kot javne uprave, da se v okviru 2 do 5 dnevne strokovne izmenjave na terenu seznanijo z delovnimi procesi, uporabnimi rešitvami in načini razmišljanja tako v javni upravi kot v gospodarstvu.

Če se zanimate za opravljanje študentskega dela, opravljanja študijske prakse ali zgolj poizvedujete o možnostih zaposlitve na želenem področju, nam pišite na kadrovska@nuk.uni-lj.si.

 

INFORMACIJE

 
Petra Ljubič, strokovna sodelavka za kadrovske zadeve
Služba za pravne, kadrovske in administrativne zadeve
T: 01 2001 124,
E: petra.ljubic@nuk.uni-lj.si