Jurčičevo leto v NUK

dekorativna slika dekorativna slika dekorativna slika dekorativna slika

Vlada Republike Slovenije je leto 2021 razglasila za leto Josipa Jurčiča. NUK hrani temeljno zbirko pisne kulturne dediščine Slovenije, zato Jurčičevo leto zaključujemo s projektom, ki delo in življenje izjemnega Josipa Jurčiča osvetljuje na tri načine: z zbirko na portalu Digitalne knjižnice Slovenije, spletno razstavo v mednarodnem okolju Google Arts & Culture in učnim pripomočkom za učence in dijake – spletno učilnico v okolju Moodle. Tako smo v obeležje spomina na velikega ustvarjalca slovenske literarne zgodovine zasnovali vire in orodja z željo po nadaljnjem raziskovanju, spodbujanju interaktivnega učenja ter ustvarjanju okolja za izobraževalne potrebe.


Digitalna zbirka Josip Jurčič

Digitalna zbirka s pomočjo kontekstualizacije podatkov in informacij raziskovalcem ponuja vpogled v delo in življenje Josipa Jurčiča, s poudarkom na pisnih virih NUK. Vključuje digitalizirano izbrano gradivo iz Jurčičeve zapuščine in tako ponuja vpogled v dokumente in dela Josipa Jurčiča. Na portalu Digitalne knjižnice Slovenije so odslej prosto dostopni njegovi osebni dokumenti, maturitetni eseji, osnutki, objavljena in izvedena dela.

Raziščite digitalno zbirko.


Spletna razstava Josip Jurčič v prostoru in času

Spletna razstava ponuja vpogled v delo in življenje Josipa Jurčiča, s poudarkom na pisnih virih NUK. Vključuje raznovrstno gradivo, od zemljevidov, slikovnega gradiva do rokopisov ter dokumentov kot so rojstni list, oporoka in srednješolskih spričeval. Vsled želje po čim širši dostopnosti informacij in zgodbe o Josipu Jurčiču je dostopna na spletnem mestu Google Arts & Cultur, na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.

Oglejte si spletno razstavo.


Spletna učilnica v okolju Moodle

Učni pripomoček je učiteljem v pomoč pri pedagoškem delu, učencem zadnjega triletja osnovnih šol in dijakom ponuja sodoben vpogled v delo in življenje Josipa Jurčiča. V učilnici so predstavljene značilnosti Jurčičevih rokopisov, na primeru njegovih del učenci in dijaki spoznavajo izvedena dela (opere), s slikovnim in kartografskim gradivom pa odkrivajo zgodovinski čas 19. stoletja. V spletni učilnici se poučijo tudi, kako lahko poskrbimo, da se pisna dediščina čim dlje in čim bolje ohrani ter spoznavajo avtorske pravice v spletnem okolju kot je Digitalna knjižnica Slovenije. Učni pripomoček je v interdisciplinarni zasnovi uporaben pri pouku slovenskega jezika, zgodovine, umetnostne vzgoje ali glasbene vzgoje. Moodle e-učilnica deluje v Arnes okolju.

Vstop v spletno učilnico  

 

dekorativna slika dekorativna slika  dekorativna slika dekorativna slika dekorativna slika

 

Pri zasnovi vsebin in orodij so sodelovali sodelavci Oddelka knjižničnih zbirk v sodelovanju z Oddelkom za digitalne vsebine, Oddelkom za zaščito in restavriranje, Oddelkom za izobraževanje, razvoj in svetovanje, Nacionalnem bibliografskim centrom in Oddelkom za informacije in izposojo gradiva.

Dodatne Informacije in pomoč:
Mojca Trtnik
T: (01) 2001 148
E: mojca.trtnik@nuk.uni-lj.si