Objavljam, torej sem v NUK

Leta 2006 smo v Republiki Sloveniji sprejeli sodoben Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub, UL RS št. 69/06 in UL RS št. 86/09), ki vključuje vse pojavne oblike publikacij oziroma objavljanja, razen radijskih in televizijskih programov. Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) je s tem zakonom pooblaščena javna ustanova, ki zbira, ohranja in omogoča dostopnost do vseh publikacij kot nacionalne kulturne dediščine. Poleg zbiranja in ohranjanja knjig, časopisov, zemljevidov, zvočnih in slikovnih zapisov, glasbenih in drobnih tiskov ter drugih oblik zapisov zajemamo in ohranjamo tudi spletne publikacije in spletna mesta z domeno .si.

Na podlagi tega zakona so izdajatelji, založniki in distributerji, s skupnim imenom založniki, dolžni oddati predpisano število izvodov od vsake publikacije v 15 dneh po objavi. Praviloma so obvezni štirje izvodi za fizične publikacije, izjemoma 16 izvodov, kadar publikacija izide s pomočjo javnih sredstev in je naklada višja od 150 izvodov. Spletne publikacije se vedno oddaja v enem izvodu.

Sodelavke in sodelavci NUK si prizadevamo za uspešno nadaljevanje več kot 200-letne tradicije zbiranja slovenskega obveznega izvoda. Veseli smo plodnega sodelovanja z vsemi našimi partnerji, še posebej z založnicami in založniki. Evropsko leto kulturne dediščine 2018 vse nas še dodatno zavezuje k ohranjanju in spoštovanju naše pisne kulturne dediščine – slovenike. Želimo si, da bi vsakdo, ki izdaja publikacijo, ob izidu s ponosom pomislil: Objavljam, torej bo moje delo v NUK.

Našemu skupnemu poslanstvu zato posvečamo 2. april - dan obveznega izvoda. Dogodke, namenjene praznovanju, smo povezali pod skupnim imenom Festival Objavljam, torej sem v NUK, s katerim želimo vsako leto medse povabiti nove zgodbe in vse, ki z nami delijo skupno skrb za ohranitev zapisane nacionalne kulturne dediščine.
 

Festival 2018
 

Skrivnostno potovanje tvoje knjige, pogovor s profesorjem dr. Miranom Hladnikom

Torek, 3. aprila 2018, ob 18. uri v Veliki čitalnici NUK
Pogovor bo vodil mag. Marijan Rupert, vodja Zbirke rokopisov, redkih in starih tiskov NUK.
Vstop je prost.


Kaj dela urednik?

Obnovitveni seminar za založnike z gostom, mag. Alešem Pogačnikom, vodjo in glavnim urednikom Založbe ZRC
Četrtek, 5. aprila 2018, ob 17. uri v sejni sobi NUK
Prijava na seminar

 

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!