Fotografije iz Toga barona Codellija

Anton Codelli je zaslovel na področju radiotelegrafije, ko je za avstrijsko vojno mornarico zgradil radijski oddajnik za zvezo med ladjami na Jadranu in Dunajem. Z nemškim podjetjem se je dogovoril za izgradnjo prve brezžične radiotelegrafske postaje med Afriko in Evropo. Leta 19911 se je odpravil v Togo in do poletja 1914 zgradil oddajnik v Kamini, ki pa zaradi izbruha prve svetovne vojne ni začel delovati. 

Album 193 fotografij dokumentira postavitev postaje v Kamini, kot tudi življenja v takrat nemški koloniji. Pri projektu sta sodelovala dva Slovenca, Anton Codelli (1875-1954) in Leo Poljanec. Obsežen fond fotografskega gradiva, ki ga hranita Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani in Slovenski etnografski muzej, je pomemben vir o zgodovini razvoja brezžične telegrafije ter foto dokumentacija vsakdanjega življenja domačinov v Togu na začetku 20. stoletja.

 

SPLETNA RAZSTAVA