Publishing Metadata as Linked Data

V Narodni in univerzitetni knjižnici je maja 2017 gostoval dr. Lars G. Svensson, svetovalec za mreženje znanja (Advisor for Knowledge Networking) v Nemški nacionalni knjižnici in mednarodno priznani strokovnjak s področja povezovanja podatkov. Dr. Svensson je predstavil svoje izkušnje glede povezovanja metapodatkov, uporabe RDF za povezovanje bibliografskih metapodatkov in njihovo integracijo z Giant Global Graph, ter predstavil obstoječe RDF slovarje, ki zajemajo bibliografske metapodatke.