Fran Krašovec: Štirje letni časi

V Kartografski in slikovni zbirki Narodne in univerzitetne knjižnice smo od Narodne galerije prejeli v dar fotografije enega najvidnejših slovenskih fotografov, ki je deloval pred drugo svetovno vojno – Frana Krašovca (1892-1969). Okrog 1000 črnobelih fotografij enakega formata (14 x 9,4 cm), sistematično urejenih in oštevilčenih, je razdeljenih v štiri sklope, za katere na podlagi motivike domnevamo, da spadajo v ciklus Štirje letni časi, ki ga je Fran Krašovec ustvarjal v petdesetih letih 20. stoletja.

Približno dve tretjini fotografij je iz njegovega zadnjega ustvarjalnega obdobja, kjer je skozi objektiv na impresiven način v ptičji perspektivi podajal vedute mesta Ljubljane, zagotovo pa vsaj ena tretjina, po motiviki raznolikih fotografij, pripada zgodnejšemu ustvarjalnemu obdobju, ki jih je avtor premišljeno vključil v predstavitev posameznih letnih časov. Fran Krašovec se je s fotografijo ukvarjal že pred prvo svetovno vojno. Njegova ustvarjalna pot je vodila po vseh sodobnih tokovih v fotografiji. V začetku je sledil smeri pikturializma, se motivno poglabljal tako v naravo kot kasneje v človeka ter fotografiral vsakdanje objekte. Za svoja dela je prejel številne nagrade ter večino svojih fotografij objavljal v tedanjem periodičnem tisku (Mladika, Jutro, Življenje in svet itn.). Celotni fotografski opus Frana Krašovca predstavljamo v obliki 4 virtualnih razstav, za vsak letni čas posebej. 

POMLAD                                                                            POLETJE

dekorativna slika        dekorativna slika

JESEN                                                                                     ZIMA   

dekorativna slika        dekorativna slika