Slovenska založniška produkcija

Podatki o slovenski založniški produkciji nastajajo na osnovi bibliografskih popisov gradiva, ki ga Narodna in univerzitetna knjižnica prejema po Zakonu o obveznem izvodu publikacij (UL RS 96/06). V letnih poročilih se upoštevajo publikacije, ki so izšle oziroma izhajajo z letnico izida poročevalskega leta. Ker prihaja do zamud pri izdajanju publikacij, oddaji obveznih izvodov ter pri obdelavi gradiva, so podatki objavljeni dvakrat letno in sicer 15. 4., ko so objavljeni začasni podatki za preteklo koledarsko leto in 15. 10., ko so objavljeni končni podatki.

Podatke pripravljajo Nacionalni bibliografski center, Oddelek za pridobivanje gradiva, Oddelek za digitalne vsebine, Oddelek knjižničnih zbirk in Oddelek za raziskave NUK.

OBIŠČI STRAN