Plečnik na Brionih

Vrtni paviljon na Brionih je zadnji v celoti dokončan projektu Jožeta Plečnika. Dr. Lojze Gostiša, ki je arhitekta osebno dobro poznal in bil tudi najbolj zaslužen za izvedbo projekta na Brionih, je Narodni in univerzitetni knjižnici poklonil obsežen arhiv, v katerem so med drugim do sedaj javnosti neznani izvirni načrti paviljona in fotografije Plečnikovih obiskov Brionov, med njimi tudi zadnji Plečnikovi portreti, posneti jeseni 1956.