Fotografski natečaj #PicThisEurope

Pozor, natečaj!

Predstavite svoje fotografije na razstavi Europeane.

V začetku letošnjega leta smo sodelovali na spletni razstavi starih razglednic, ki je predstavila čudovita mesta, pokrajine in območja jugovzhodne Evrope.

Razglednice nam kažejo nostalgično sliko jugovzhodne Evrope. Želimo primerjati, kako so mesta, predstavljena na razstavi, videti danes.

Obiščite spletno razstavo Picture This! in preverite, katere kraje in znamenitosti iščemo.

dekorativna slika

Predstavljene so naslednje države:

 • Albanija
 • Bosna in Hercegovina
 • Hrvaška
 • Makedonija
 • Moldavija
 • Črna gora
 • Srbija
 • Slovenija
dekorativna slika

Kako sodelovati

Preprosto - pošljite svoje fotografije prek Twitterja, Instagrama ali Facebooka s pomočjo oznake #PicThisEurope ter navedite, katera od omenjenih držav, krajev ali znamenitosti je na sliki.

Kako posneti zmagovalno fotografijo

Radi imamo ljudi, vendar si za ta konkreten natečaj želimo, da nam posredujete predvsem posnetke, na katerih je v osredju kateri od motivov na razstavi. Slik, ki bodo prikazovale ljudi, ne bomo mogli sprejeti.

Kakšna je nagrada

Zmagovalci bodo prejeli paket dodatne opreme za fotoaparat pametnega telefona, njihovi posnetki pa bodo objavljeni na razstavi Picture This! Ostali nagrajenci bodo prejeli vrečke presenečenj Europeana.

Zadnji rok za oddajo je četrtek, 31. avgust 2017.

 

dekorativna slika

Pogoji sodelovanja

 1. Natečaj organizira fundacija Europeana s sedežem v Haagu, Nizozemska, Prins Willem-Alexanderhof 5, 2595 BE Den Haag.
 2. Prispevke lahko pošlje vsak, ki je starejši od 16 let - z izjemo uslužbencev fundacije Europeana, sodelujočih partnerskih organizacij in njihovih bližnjih sorodnikov, ali posameznikov, ki so kakor koli povezani z organizacijo ali žirijo natečaja.
 3. Na natečaju lahko sodeluje vsak. Sodelujoči soglašajo, da lahko njihov prispevek Fundacija Europeana uporablja na spletni strani Europeana Collections oziroma sorodnih straneh; strinjajo se tudi z javnim prikazovanjem, vključevanjem v promocijske dejavnosti, v objave na družabna omrežja in v druga dela.
 4. Fundacija Europeana ne bo zahtevala lastništva avtorskih pravic prejetih fotografij. Udeleženci natečaja soglašajo z objavljanjem slik v skladu z licenco CC BY-SA.
 5. Vsak udeleženec lahko pošlje le eno fotografijo. Posamezniki, ki jih bodo poslali več, ali ki ne bodo upoštevali pravil natečaja, bodo diskvalificirani. Sprejete bodo samo fotografije pokrajin oziroma znamenitosti. Rok za oddajo je četrtek, 31. avgust 2017. Po tem datumu sodelovanje na natečaju ne bo dovoljeno.
 6. Nagrado prejme najboljših pet fotografij: dve bosta izbrani za prvo, tri pa za drugo nagrado. Zmagovalci bodo izbrani z javnim glasovanjem in oceno neodvisne žirije, ki jo imenuje Fundacija Europeana.
 7. Zmagovalca bosta prejela dodatno opremo za fotoaparat pametnega telefona, njihovi posnetki pa bodo objavljeni na razstavi Picture This! Ostali nagrajeni bodo prejeli vrečke presenečenj Europeane. Fundacija Europeana ne prevzema plačil kakršnih koli dodatnih davkov ali stroškov za nagrade, poslane v tujino.
 8. Nagrajenec bo obveščen v 28 dneh po roku za oddajo, in sicer z elektronsko pošto in/ali preko Twitterja/Facebooka. Če z zmagovalca ne bo možno kontaktirati ali ne bo prevzel nagrade v 14 dneh po prejemu obvestila, si pridržujemo pravico, da mu odvzamemo nagrado in izberemo nadomestnega zmagovalca.
 9. Fundacija Europeana si pridržuje pravico, da prekliče ali spremeni natečaj zaradi okoliščin, na katere ne more vplivati.