Odprti dostop

Odprti dostop na Mrežniku je informacijska točka, kjer raziskovalcem ponujamo tako osnovne informacije o odprtem dostopu, kot tudi svetovanje v okolju odprtega dostopa. Raziskovalcem svetujemo glede licenčnih in drugih pogojev odprtih objav člankov v posameznih znanstvenih revijah, ter glede shranjevanja kopij člankov v izbrane repozitorije. V sodelovanju s konzorcijem COSEC bomo z vsemi glavnimi tujimi založniki znanstvenih revij skušali doseči znižanje vrednosti APC in tako priskrbeti ugodnejše stroške za objavo člankov v odprtem dostopu. Dogovarjanja so v teku z vsemi glavnimi tujimi založniki znanstvenih revij, s katerimi sodeluje COSEC.