"Odloči se pravilno"

V mnoštvu parol, nagovorov, vzklikov in zapovedi se je bilo treba odločiti pravilno. Čas ni dopuščal nevtralnosti, zato je spretna propaganda prevzela odločilno vlogo. Narodna in univerzitetna knjižnica je bila med drugo svetovno vojno verjetno edina legalna institucija, ki je imela v okupirani Evropi organizirano »obvezno« dotekanje ilegalnega tiska. Gradivo so knjižničarjem vestno nosili posamezniki, nekateri tudi iz strahu, da jih lističi ne bi kompromitirali, zbirali so jih knjižničarji sami ter jih dobivali celo od okupatorja. NUK je medvojno gradivo skrbno zbirala in hranila. V današnji dobi pa krhko v improviziranih razmerah nastalo gradivo dobiva svojo digitalno obliko. Virtualna razstava prikazuje trosilne listke, ki s svojimi kratkimi, a bistvenimi sporočili v sebi nosijo resnični duh medvojnega časa.

Spletna razstava