Projekt NUK 2

"Ker je to verjetno zadnja priložnost, da zgradimo NUK2, je potrebno ponovno jasno in glasno povedati: NUK2 potrebujemo, ker je naša naloga, da bogastvo kulturne dediščine, zapisano znanje, izkušnje in domišljijo prenašamo na sedanje in bodoče rodove. Da omogočimo uporabnikom, v prvi vrsti študentom in raziskovalcem, dostop do zapisov v analogni in digitalni obliki. Pa tudi, da jih usposobimo za iskanje informacij in jim pri tem nudimo vso potrebno pomoč.

Če smo še bolj natančni: NUK2 nujno potrebujejo uporabniki. Potrebujejo sodobno opremljene prostore za študij in raziskovanje s 1.500 študijskimi čitalniškimi mesti. Potrebujejo prostor za 300.000 knjig. Potrebujejo individualne študijske celice. Potrebujejo nočno čitalnico. Potrebujejo prostore za delo študijskih skupin. Potrebujejo računalniško učilnico. Potrebujejo dvorano za predstavitve in strokovna srečanja. Potrebujejo prostore, v katerih jim bodo bibliotekarji nudili informacijsko podporo pri pridobivanju, vrednotenju in uporabi informacij. Potrebujejo prostore za izvedbo delavnic. Potrebujejo ustvarjalnice. Potrebujejo prostore za multimedijsko usposabljanje. Potrebujejo skratka prostore, v katerih bodo pridobivali znanje in veščine.

Ker lahko odpelje zadnji vlak za izgradnjo NUK2, moramo nujno te potrebe artikulirati v jasno zahtevo:
 

Zgradimo NUK2 – zdaj!"

Iz prispevka Viljema Lebana, ravnatelja NUK: Zakaj (že) potrebujemo NUK 2?

  ink2 ink3 ink

NUK 2 bo najuglednejši spomenik slovenski državnosti, prvi javni prostor kulture in znanja, zgrajen v samostojni Sloveniji.

Skupaj s Plečnikovo palačo bo most med preteklostjo in prihodnostjo: dva pola slovenske identitete, dvojica, ki bo predstavljala našo zgodovino in odpirala pot v prihodnost.

V 21. stoletju še naprej potrebujemo knjižnice. Tradicionalne naloge knjižnice v veliki meri ostajajo relevantne, dopolnjujejo pa jih nove, ki jih narekujejo potrebe in pričakovanja današnjih uporabnikov. Digitalna dostopnost povečuje zanimanje za fizično gradivo, vzpostavljajo se novi odnosi med knjižnico in njenimi uporabniki.

Nujno potrebujemo novo stavbo, v kateri bo možno vzpostaviti odprt center znanja in demokratičen prostor, generator dialoga, kjer je dovoljeno in zaželeno diskutirati, nasprotovati in dvomiti. Prostor samozavesti in optimizma, kjer lahko vzniknejo in rastejo nove ideje. Središče učenja na vse načine in za vsa obdobja. Prostor, ki omogoča socialno komunikacijo med študenti različnih visokošolskih zavodov in bo realiziral idejo o centru univerze in živahnega akademskega dogajanja. Prostor srečevanja in sodelovanja, kjer knjižnica vstopa v raznovrstne odnose z uporabniki in partnerji. Prostor, ki ga sooblikujejo uporabniki s svojo dejavnostjo in ki podpira njihovo kreativnost.