Projekt NUK 2

"Ker je to verjetno zadnja priložnost, da zgradimo NUK2, je potrebno ponovno jasno in glasno povedati: NUK2 potrebujemo, ker je naša naloga, da bogastvo kulturne dediščine, zapisano znanje, izkušnje in domišljijo prenašamo na sedanje in bodoče rodove. Da omogočimo uporabnikom, v prvi vrsti študentom in raziskovalcem, dostop do zapisov v analogni in digitalni obliki. Pa tudi, da jih usposobimo za iskanje informacij in jim pri tem nudimo vso potrebno pomoč.

Če smo še bolj natančni: NUK2 nujno potrebujejo uporabniki. Potrebujejo sodobno opremljene prostore za študij in raziskovanje s 1.500 študijskimi čitalniškimi mesti. Potrebujejo prostor za 300.000 knjig. Potrebujejo individualne študijske celice. Potrebujejo nočno čitalnico. Potrebujejo prostore za delo študijskih skupin. Potrebujejo računalniško učilnico. Potrebujejo dvorano za predstavitve in strokovna srečanja. Potrebujejo prostore, v katerih jim bodo bibliotekarji nudili informacijsko podporo pri pridobivanju, vrednotenju in uporabi informacij. Potrebujejo prostore za izvedbo delavnic. Potrebujejo ustvarjalnice. Potrebujejo prostore za multimedijsko usposabljanje. Potrebujejo skratka prostore, v katerih bodo pridobivali znanje in veščine.

Ker lahko odpelje zadnji vlak za izgradnjo NUK2, moramo nujno te potrebe artikulirati v jasno zahtevo:
 

Zgradimo NUK2 – zdaj!"

Iz prispevka Viljema Lebana, ravnatelja NUK: Zakaj (že) potrebujemo NUK 2?

  dekorativna slika dekorativna slika dekorativna slika

 

NUK 2 – knjižnica za 21. stoletje

NUK 2 bo prvi javni prostor kulture in znanja, zgrajen v samostojni Sloveniji. Nad ostalinami nekdanje Emone bo nastalo sodobno stičišče vednosti, ustvarjalnosti, inovativnosti, domišljije, dialoga in povezovanja. V sodobni knjižnici se bodo povezovali kultura, znanost in gospodarstvo. Skupaj s Plečnikovo palačo bo vez med preteklostjo in prihodnostjo.

NUK 2 bo ustvarjen po meri sodobnega uporabnika. Oblikovano bo večnamensko središče, opremljeno s sodobno tehnologijo. V novi stavbi, ki bo soustvarjala kulturni, družbeni in duhovni prostor, bo 1500 študijskih čitalniških mest, individualne študijske celice, računalniške učilnice, projektne sobe, ustvarjalnice, studii, dvorane za predstavitve in strokovna srečanja, sobe za delavnice, prostori za delo študijskih skupin in izobraževanja knjižničarjev ter družabni prostor. V novi knjižnici bo shranjenih 300.000 knjig, do katerih bodo uporabnice in uporabniki lahko prosto dostopali. Serijske publikacije, filmsko in glasbeno gradivo v digitalni obliki bodo na voljo v notranjem omrežju.

NUK 2 bo vključujoč prostor učenja na vse načine in za vse generacije. Bo odprt center znanja in demokratični prostor, spodbujevalec dialoga, kjer je želeno razpravljati, nasprotovati in dvomiti. Bo kraj interdisciplinarnega sodelovanja, srečevanja skupnosti in stičišče živahnega univerzitetnega dogajanja. Sodobno in izobraževalno kulturno središče v najširšem pomenu besede bo z nočno čitalnico uporabnikom in uporabnicam na voljo 24 ur na dan.

NUK 2 bo prostor, kjer bodo v sedmih etažah, na 13.600 kvadratnih metrih, bogastvo kulturne dediščine, zapisano in zbrano znanje, izkušnje in domišljija prehajali na sedanje in prihodnje rodove. Bo okolje, kjer bodo vznikale nove ideje in refleksije. In kjer bo zorela vednost.