NUK 2

NUK 2 bo najuglednejši spomenik slovenski državnosti, prvi javni prostor kulture in znanja, zgrajen v samostojni Sloveniji.

Skupaj s Plečnikovo palačo bo most med preteklostjo in prihodnostjo: dva pola slovenske identitete, dvojica, ki bo predstavljala našo zgodovino in odpirala pot v prihodnost.

Šest let je, odkar je bil na novem natečaju za stavbo NUK 2 izbran projekt Biroja Bevk Perovič arhitekti. Kako dolgo bomo še čakali na realizacijo?

V 21. stoletju še naprej potrebujemo knjižnice. Tradicionalne naloge knjižnice v veliki meri ostajajo relevantne, dopolnjujejo pa jih nove, ki jih narekujejo potrebe in pričakovanja današnjih uporabnikov. Digitalna dostopnost povečuje zanimanje za fizično gradivo, vzpostavljajo se novi odnosi med knjižnico in njenimi uporabniki.

Nujno potrebujemo novo stavbo, v kateri bo možno vzpostaviti odprt center znanja in demokratičen prostor, generator dialoga, kjer je dovoljeno in zaželeno diskutirati, nasprotovati in dvomiti. Prostor samozavesti in optimizma, kjer lahko vzniknejo in rastejo nove ideje. Središče učenja na vse načine in za vsa obdobja. Prostor, ki omogoča socialno komunikacijo med študenti različnih visokošolskih zavodov in bo realiziral idejo o centru univerze in živahnega akademskega dogajanja. Prostor srečevanja in sodelovanja, kjer knjižnica vstopa v raznovrstne odnose z uporabniki in partnerji. Prostor, ki ga sooblikujejo uporabniki s svojo dejavnostjo in ki podpira njihovo kreativnost.

Še vedno je možnost, da bo NUK 2 eden najodličnejših intelektualnih javnih prostorov v Sloveniji.

 

Prispevek Viljema Lebana, ravnatelja NUK, na spletni strani revije Outsider: Zakaj (že) potrebujemo NUK 2?

 

OKROGLA MIZA "KJE SO ZIDOVI NUK2?"

IZJAVE PODPORNIKOV PROJEKTA