Mreža splošnih knjižnic Slovenije

Spletna aplikacija za prostorsko analizo mreže splošnih knjižnic Slovenije je nastala kot nadgradnja študije Zasnova prostorske analize dostopnosti dejavnosti splošnih knjižnic za prebivalstvo v sodelovanju Narodne in univerzitetne knjižnice in Urbanističnega inštituta RS. Omogoča računanje oddaljenosti prebivalstva od najbližje lokacije izvajanje dejavnosti splošnih knjižnic in analizo potencialnih uporabnikov v izbranem gravitacijskem območju, glede na demografske podatke in njihovo oddaljenost. 

Obišči stran