Cerkev slovenskega jezika

Cerkveni red (Cerkovna ordninga) je eno od kulturno najpomembnejših del slovenskega protestantskega pisca Primoža Trubarja (ok. 1508–1586). Najprej zato, ker gre v njem za Trubarjevo vizijo pravne, organizacijske in duhovne ureditve slovenske cerkve, obenem pa zato, ker predstavlja prvo v slovenščini napisano delo, ki je namenjeno zgolj izobraženemu bralcu in ki tudi praktično vzpostavlja slovenščino kot jezik vseh cerkvenih obredov. Poleg tega je Cerkveni red tudi pomembno teološko besedilo, iz katerega lahko vidimo Trubarjevo popolno predanost krščanskemu nauku in ostro grajo vseh, ki krščanskega nauka ne sprejemajo ali ga ne sprejemajo prav.

Ob odkritju izvoda Trubarjeve Cerkovne ordninge (1564) v Memmingenu v Nemčiji ter ob 450. obletnici njenega izida smo v NUK pripravili razstavo Cerkev slovenskega jezika.