Simpozij ob 75-letnici Brede Smolnikar

21. aprila 2016 je v čitalnici Rokopisne zbirke NUK potekal simpozij ob 75-letnici pisateljice Brede Smolnikar in njeni razstavi Ena s špago zvezana.

Sodelujoči: Martina Rozman Salobir, Marijan Rupert, Ciril Ribičič, Evgen Bavčar, Andrej Blatnik, Marko Juvan, Jelka Kernev Štrajn, Matej Bogataj, Milena Mileva Blažić, Breda Smolnikar

Program simpozija