Vrnitev vznemirljive enciklopedije

Ulissis Aldrovandi patricii Bononiensis:
Monstrorum historia cum paralipomenis historiae omnium animalium. Bononiae : typis Nicolai Tebaldini, 1642.

Knjiga predstavlja prvo izdajo najslavnejšega dela pravnika, filozofa ter prvega profesorja naravoslovja na bolonjski univerzi Ulissa Aldrovandija (1522–1605), ki ga mnogi kasnejši znanstveniki štejejo za očeta naravoslovnih znanosti.

Vsebuje pregled različnih človeških in živalskih posebnosti in deformacij. Predstavlja nekakšno mešanico staro- in srednjeveškega naravoslovnega imaginarija oziroma mitologije ter zgodnje znanstveno-deskriptivne metodologije na področju medicine, zoologije in botanike.

V njej so z veliko natančnostjo popisane in opisane človeške, živalske, rastlinske in nebesne posebnosti ter deformacije. Veliko pozornosti je Aldrovandi namenil različnim tipom človeških in živalskih siamskih dvojčkov. Razvršča jih glede na zraščenost telesa (trupa), glave in/ali okončin. Sledijo jim različni primeri bitij z zakrnelimi ali podvojenimi telesnimi deli ter primeri človeško-živalskih hibridov in mitoloških bitij kot so: himere, harpije, sfinge, kiklopi, satiri, grifoni, volkodlaki, morske deklice. Med nenaravnimi rastlinami najdemo deformirane oblike cvetja, stebel, listja in plodov. Med nebesnimi posebnostmi so poleg kometov naštete in opisane še različne oblike nebesnih prividov oziroma vizij, pa tudi severni sij. Opise spremlja skoraj 500 izvrstnih ilustracij - lesorezov.

Na začetku knjige so opisi nekaterih »nenavadnih« azijskih, evropskih in ameriških ljudstev, vključno z zgodovinskimi in bajeslovnimi. Obsežno je poglavje z opisi (in ilustracijami) različnih faz razvoja človeka od spočetja do rojstva, vključno s pravilnimi in nepravilnimi položaji plodu pri porodu. V dodatku najdemo opise nekaterih eksotičnih ameriških in afriških živali.

Knjigo si lahko v celoti ogledate na Digitalni knjižnici SLovenije - dLib.si.

O izrednem nakupu

»Med rednim pregledovanjem ponudbe tujih avkcijskih hiš in antikvariatov smo letos aprila ugotovili, da je naprodaj knjiga, ki je bila nekoč last ene najznamenitejših rodbin na Slovenskem. Auerspergi ali Turjaški so imeli v svojem Knežjem dvorcu, ki je stal na mestu današnje Narodne in univerzitetne knjižnice, bogato knjižnico, ki je slovela na Kranjskem in tudi širše. Intenzivna pogajanja s prodajalcem v Londonu ter predvsem iskanja sponzorskih in donatorskih sredstev so trajala kar šest mesecev, a s skupnimi močmi nam je uspelo knjigo pripeljati na njeno izvorno mesto. Brez sponzorskih in donatorskih sredstev ter izrednih sredstev, ki jih je v zadnji fazi prispevalo Ministrstvo za kulturo, vrnitev knjige v Slovenijo ne bi bila mogoča.«

Martina Rozman Salobir, ravnateljica NUK

O zbirki Aldrovandijevih del

»Knjiga, ki jo vračamo na mesto, od koder je bila po potresu v Ljubljani 1895 odpeljana, zaokrožuje zbirko Aldrovandijevih del iz Auerspergove knjižnice. Enciklopedijam o ribah, o parkljastih štirinožcih, o živorodnih štirinožcih s prsti, o kačah in zmajih in o preostalih brezkrvnih živalih se tako pridružuje Zgodovina nenaravnih bitij, s poprej izpuščenimi primeri zgodovine vseh živali. Vseh šest knjig tudi vsebuje lastniški vpis kranjskega deželnega glavarja Wolfa Engelberta grofa Auersperga (1610–1673). Ostalih pet je domnevno prišlo v predhodnico NUK, licejsko knjižnico, kot neposreden dar rodbine Auersperg.«

Dr. Sonja Svoljšak, skrbnica in raziskovalka starih tiskov v NUK

Iz vsebine

Karantanski obred ob vojvodovem ustoličenju

»Kadarkoli je v Karantaniji oblast prevzemal novi vojvoda, so pripravili svečanost, o kakršni se nikjer drugje ni slišalo. Na širokem polju je stal marmorni kamen, na katerega je tisti dan, ko so ustoličili novega vojvodo, sedel neki kmet, ki mu je to pripadalo po dednem nasledstvu svojega rodu, z brejo kravo črne barve v desnici ter s kobilo v levici, obdan s številno množico ljudi vseh stanov. Obrnjen k prihodnjemu vojvodi, ki je prihajal oblečen v pastirsko opravo ter v spremstvu mnoštva fevdalcev, je z močnim glasom vprašal: »Kdo je ta, ki tako ponosno stopa?« Drenjajoča se množica ljudi je odgovorila, da se bliža deželni vojvoda. Tedaj je kmet zopet vprašal: »Ali je pravičen sodnik? Ali bo skrbel za blagor domovine? Ali je svobodnega stanu? Ali časti krščansko vero?« Ponovno so mu odgovorili, da je in da bo. Še enkrat je kmet rekel: »S kakšno pravico me bo pregnal s tega kraja?« Tedaj je odgovoril oskrbnik vojvodovega dvora: »Od tebe ga bo odkupil za šestdeset denarijev; ta živina«, je iztegnil roko proti kravi in kobili, »bo tvoja; ko si vojvoda sleče oblačila, jih boš imel ti; in nenazadnje boš s svojo družino oproščen davka.« Po teh besedah je kmet z roko nalahno udaril vojvodo po licu ter velel, naj bo pravičen sodnik. Ko je s sabo vzel plačilo in je vojvoda sedel na kamen, so odšli s kraja.«

Nenavaden primer iz soseščine

V poglavju, ki obravnava različne vrste »rogatih, krilatih in sorodnih« bitij, najdemo zapis:

»Povrh tega je bilo leta 1624 v slavni utrdbi Ostrovica, deset milj od Šibenika v Dalmaciji meseca aprila rojeno nenaravno bitje s tremi rogovi, tremi pari oči, eno nosno odprtino, oslovskimi ušesi in zasukanimi stopali. Poklicali so vedeževalce, ki so pojasnili, da trije rogovi pomenijo trojno oblast Turkov: v Aziji, Afriki in Evropi. Trije pari oči predstavljajo trojno čuječnost cesarja ob grozeči turški nevarnosti, medtem, ko bodo ljudje svoje sile usmerili v tri dejavnosti: vojsko, kmetovanje in potomstvo. Kar se tiče oslovskih ušes, ta naznanjajo, da bodo Turki izvrstni bojevniki. Nazadnje: obrnjena stopala napovedujejo zmanjšanje ozemlja pod turškim gospostvom.«