Obvezni izvod publikacij - Tiski in drugi fizični nosilci zapisa

Zakonski predpisi

Zakon o obveznem izvodu publikacij (Ur. list RS, št. 69/06 in 86/09)
Pravilnik o vrstah in izboru elektronskih publikacij za obvezni izvod (Ur. list RS, št. 90/07)

Koliko izvodov publikacij je potrebno oddati?

Zavezanci so NUK dolžni poslati ali predložiti praviloma:

 • 4 izvode publikacij oziroma
 • 16 izvodov publikacij, kadar so izdane s pomočjo javnih sredstev ali s strani pravne osebe javnega prava.

Izjeme:

 • doktorske disertacije – 2 izvoda;
 • izjemno drage publikacije, katerih prodajna cena za izvod je višja od 1.000 € – 2 izvoda;
 • elektronske publikacije na računalniških omrežjih ali svetovnem spletu – 1 izvod;
 • drobni tisk4 izvode;
 • šolska glasila – 4 izvodi;
 • večji plakati (jumbo plakati, Bill-board plakati ali Citylight plakati) – 1 izvod v elektronski obliki;
 • publikacije, ki imajo naklado manj kot 50 izvodov – obveznih izvodov ni potrebno pošiljati (faksimile je predmet obveznega izvoda ne glede na število izdanih naslovov!).
  Dodatno pojasnilo:
  V primeru, da je bil za publikacijo v nakladi manj kot 50 izvodov pripravljen zapis CIP in/ali dodeljena ena od mednarodnih oznak (ISBN, ISMN, ali ISSN), mora zavezanec poslati štiri obvezne izvode;
 • dotis – obveznih izvodov ni potrebno pošiljati (razen če skupaj s prvim natisom preseže končno naklado 50 izvodov).

 

Kam in kako oddati obvezni izvod?

Zavezanci za obvezni izvod lahko publikacije pošljejo na naslov:

Narodna in univerzitetna knjižnica
Oddelek za pridobivanje gradiva
Leskoškova cesta 12
1000 Ljubljana

ali jih na naslov Leskoškova cesta 12 v času med 9.00 in 14.00 dostavijo osebno.

NOVO! Obvezne izvode oddate tudi v NUKomat, ki je ob vhodu v NUK na Leskoškovi cesti 12 v Ljubljani. Založniki – zavezanci za obvezni izvod ter ostali dostavljavci publikacij publikacije odložite v enega od 38 predalov različnih velikosti. Navodila za oddajo so na voljo v .pdf dokumentu

V skladu z zakonom morajo zavezanci skupaj s pošiljko obveznih izvodov publikacij poslati tudi dobavnico. Uporabijo lahko standardno dobavnico ali pa našo predlogo dobavnega lista. Na dobavnici naj bodo navedeni podatki o pošiljatelju obveznega izvoda (naziv zavezanca in poštni naslov ter naslov elektronske pošte), osnovni podatki o posamezni publikaciji ter število poslanih oziroma dostavljenih izvodov publikacije. NUK pošlje zavezancu dobavnico/potrdilo o prejemu obveznega izvoda po elektronski pošti.