Obvezni izvod publikacij - Tiski in drugi fizični nosilci zapisa

Koliko izvodov publikacij je potrebno oddati?

Zavezanci so NUK dolžni poslati ali predložiti praviloma:

  • 4 izvode publikacij oziroma
  • 16 izvodov publikacij, kadar so izdane s pomočjo javnih sredstev ali s strani pravne osebe javnega prava.

Izjeme:

  • doktorske disertacije – 2 izvoda;
  • izjemno drage publikacije, katerih prodajna cena za izvod je višja od 1.000 € – 2 izvoda;
  • elektronske publikacije na računalniških omrežjih ali svetovnem spletu – 1 izvod;
  • drobni tisk4 izvode;
  • šolska glasila – 4 izvodi;
  • večji plakati (jumbo plakati, Bill-board plakati ali Citylight plakati) – 1 izvod v elektronski obliki;
  • publikacije, ki imajo naklado manj kot 50 izvodov – obveznih izvodov ni potrebno pošiljati (faksimile je predmet obveznega izvoda ne glede na število izdanih naslovov!);
  • dotis – obveznih izvodov ni potrebno pošiljati (razen če skupaj s prvim natisom preseže končno naklado 50 izvodov).

 

Kam in kako oddati obvezni izvod?

Zavezanci za obvezni izvod lahko publikacije pošljejo na naslov:

Narodna in univerzitetna knjižnica
Oddelek za pridobivanje gradiva
Leskoškova cesta 12
1000 Ljubljana

ali jih na naslov Leskoškova cesta 12 v času med 9.00 in 14.00 dostavijo osebno.

NOVO! Obvezne izvode oddate tudi v NUKomat, ki se nahaja se ob vhodu v NUK na Leskoškovi cesti 12 v Ljubljani. Založniki – zavezanci za obvezni izvod ter ostali dostavljavci publikacij publikacije odložite v enega od 38 predalov različnih velikosti. Navodila za oddajo so na voljo v .pdf dokumentu

V skladu z zakonom morajo zavezanci skupaj s pošiljko obveznih izvodov publikacij poslati tudi dobavnico. Uporabijo lahko standardno dobavnico ali pa našo predlogo dobavnega lista. Na dobavnici naj bodo navedeni podatki o pošiljatelju obveznega izvoda (naziv zavezanca in poštni naslov ter naslov elektronske pošte), osnovni podatki o posamezni publikaciji ter število poslanih oziroma dostavljenih izvodov publikacije. NUK pošlje zavezancu dobavnico/potrdilo o prejemu obveznega izvoda po elektronski pošti.