Obvezni izvod publikacij - Dodatne informacije

Kaj je publikacija?

Za publikacijo štejemo vsak zapis informacije na katerem koli nosilcu, ki je izdan, založen, izdelan, prirejen ali fizično ali elektronsko distribuiran za uporabo v javnosti. Predmet obveznega izvoda so naslednje publikacije:

 • tiski v vseh tiskarskih in razmnoževalnih tehnikah, skupaj z dodatki in prilogami, tj. knjige, brošure, serijske publikacije, separati, muzikalije, kartografsko gradivo, faksimile, drobni tisk (npr.: razglednice, plakati, nalepke, vizitke, večje tiskovine, prospekti, koledarji, katalogi, gledališki in drugi programi, navodila);
 • elektronske publikacije na fizičnih nosilcih zapisa oziroma dostopne na računalniških omrežjih ali svetovnem spletu (spletne publikacije);
 • avdio in video gradivo na različnih nosilcih zapisa;
 • elektronske publikacije, ki so kombinacija različnih vrst zapisov (multimedijski kompleti).

Kaj je kolofon?

Kolofon je obvezni element publikacije na katerem koli mediju, razen pri drobnem tisku. Tako rekoč je osebna izkaznica publikacije. Na enem mestu so zbrani naslednji obvezni podatki:

 • ime ali naslov publikacije, pri prevodu tudi ime ali naslov izvirne publikacije;
 • ISBN ali ISSN ali ISMN ali drugo mednarodno oznako publikacije;
 • naziv ali ime nosilca avtorskih pravic;
 • izdaja, dotis, ponatis, dopolnitve, ponovitve ipd.;
 • osebno ime avtorice/avtorja publikacije;
 • ime in sedež založnika
 • leto izida publikacije
 • leto natisa ali izdelave publikacije
 • število natisnjenih izvodov
 • maloprodajna cena publikacije (pri monografskih in serijskih publikacijah je cena lahko navedena tudi kje drugje v publikaciji);
 • navedbo javnega financerja, če je bila publikacija izdana tudi z javnimi sredstvi.

Kakšen je namen obveznega izvoda?

Namen obveznega izvoda je zagotoviti ohranjanje in dostopnost določenega števila izvodov publikacij kot nacionalne kulturne dediščine, omogočiti izvajanje bibliografskega nadzora, izdelavo nacionalne bibliografije ter pripravo podatkov o slovenski založniški produkciji.

 • Ohranjanje nacionalne pisne kulturne dediščine – NUK zbira obvezne izvode publikacij že od leta 1807 ter na ta način gradi in za prihodnje rodove ohranja zbirko publikacij, ki se kakor koli nanašajo na Slovence, Slovenijo ali slovenski jezik.
 • Izvajanje bibliografskega nadzora nad publikacijami – NUK in ostale knjižnice, prejemnice obveznega izvoda, publikacije ustrezno bibliografsko obdelajo in zagotavljajo dostopnost podatkov o publikacijah v vzajemnem katalogu slovenskih knjižnic.
 • Izdelava narodne bibliografije – na podlagi prejetega obveznega izvoda NUK pripravlja in objavlja Slovensko bibliografijo. Oblikuje se po narodnostnem načelu, kar pomeni, da vključuje podatke o publikacijah, katerih avtorji so Slovenci, ki so napisane v slovenskem jeziku ali jih je izdala slovenska založba.
 • Priprava podatkov o slovenski založniški produkciji – na temelju prejetega obveznega izvoda NUK zbira statistične podatke o založniški produkciji v Sloveniji, lahko pa tudi ugotavlja čas delovanja posameznih zavezancev ter obseg njihove publicistične dejavnosti.

Zakonski predpisi

Zakon o obveznem izvodu publikacij (Ur. list RS, št. 69/06 in 86/09)
Pravilnik o vrstah in izboru elektronskih publikacij za obvezni izvod (Ur. list RS, št. 90/07)

 

Seminar za založnike

Namenjen je neformalnim založnikom in izdajateljem oziroma vsem, ki sodelujejo pri pripravi publikacij za izdajo ali skrbijo za oddajo obveznih izvodov NUK.

Cilji: Udeležence seznaniti z Zakonom o obveznem izvodu publikacij in drugimi predpisi, ki urejajo področje izdajanja publikacij.

Vsebina: predstavimo predpise in primere, kako pripraviti kolofon za različne vrste publikacij; kaj je potrebno za pridobitev CIP zapisa; mednarodnih identifikatorjev (ISBN, ISSN, ISMN) in črtne kode; kako oddati obvezne izvode fizičnih in spletnih publikacij.

Način izvedbe: predavanja, pogovor.

Kje: Seminar se v izvaja v NUK, Leskoškova 12 ali na sedežu založnika ali v spletnem okolju (ZOOM)
Kdaj: po dogovoru, na podlagi predhodnih prijav, nekajkrat letno.
Trajanje: 4 ure
Cena: brezplačno

Tečaj izvajajo: Urška Drofenik,  Damijana Kisovec, Janko Klasinc, Pavla Meglič, Tamara Rozman in Irena Sešek.

Dodatne informacije:
Pavla Meglič T: 01/586 13 07 E: pavla.meglic@nuk.uni-lj.si

Prijavnica na seminar

Informacijo o seminarju lahko posredujete vsem, ki bi jim seminar lahko koristil.