Obvezni izvod publikacij - Dodatne informacije

Kaj je publikacija?

Za publikacijo štejemo vsak zapis informacije na katerem koli nosilcu, ki je izdan, založen, izdelan, prirejen ali fizično ali elektronsko distribuiran za uporabo v javnosti. Predmet obveznega izvoda so naslednje publikacije:

 • tiski v vseh tiskarskih in razmnoževalnih tehnikah, skupaj z dodatki in prilogami, tj. knjige, brošure, serijske publikacije, separati, muzikalije, kartografsko gradivo, faksimile, drobni tisk (npr.: razglednice, plakati, nalepke, vizitke, večje tiskovine, prospekti, koledarji, katalogi, gledališki in drugi programi, navodila);
 • elektronske publikacije na fizičnih nosilcih zapisa oziroma dostopne na računalniških omrežjih ali svetovnem spletu (spletne publikacije);
 • avdio in video gradivo na različnih nosilcih zapisa;
 • elektronske publikacije, ki so kombinacija različnih vrst zapisov (multimedijski kompleti).

Kaj je kolofon?

Kolofon je obvezni element publikacije na katerem koli mediju, razen pri drobnem tisku. Tako rekoč je osebna izkaznica publikacije. Na enem mestu so zbrani naslednji obvezni podatki:

 • ime ali naslov publikacije, pri prevodu tudi ime ali naslov izvirne publikacije;
 • ISBN ali ISSN ali ISMN ali drugo mednarodno oznako publikacije;
 • naziv ali ime nosilca avtorskih pravic;
 • izdaja, dotis, ponatis, dopolnitve, ponovitve ipd.;
 • osebno ime avtorice/avtorja publikacije;
 • ime in sedež založnika
 • leto izida publikacije
 • leto natisa ali izdelave publikacije
 • število natisnjenih izvodov
 • maloprodajna cena publikacije (pri monografskih in serijskih publikacijah je cena lahko navedena tudi kje drugje v publikaciji);
 • navedbo javnega financerja, če je bila publikacija izdana tudi z javnimi sredstvi.

Kakšen je namen obveznega izvoda?

Namen obveznega izvoda je zagotoviti ohranjanje in dostopnost določenega števila izvodov publikacij kot nacionalne kulturne dediščine, omogočiti izvajanje bibliografskega nadzora, izdelavo nacionalne bibliografije ter pripravo podatkov o slovenski založniški produkciji.

 • Ohranjanje nacionalne pisne kulturne dediščine – NUK zbira obvezne izvode publikacij že od leta 1807 ter na ta način gradi in za prihodnje rodove ohranja zbirko publikacij, ki se kakor koli nanašajo na Slovence, Slovenijo ali slovenski jezik.
 • Izvajanje bibliografskega nadzora nad publikacijami – NUK in ostale knjižnice, prejemnice obveznega izvoda, publikacije ustrezno bibliografsko obdelajo in zagotavljajo dostopnost podatkov o publikacijah v vzajemnem katalogu slovenskih knjižnic.
 • Izdelava narodne bibliografije – na podlagi prejetega obveznega izvoda NUK pripravlja in objavlja Slovensko bibliografijo. Oblikuje se po narodnostnem načelu, kar pomeni, da vključuje podatke o publikacijah, katerih avtorji so Slovenci, ki so napisane v slovenskem jeziku ali jih je izdala slovenska založba.
 • Priprava podatkov o slovenski založniški produkciji – na temelju prejetega obveznega izvoda NUK zbira statistične podatke o založniški produkciji v Sloveniji, lahko pa tudi ugotavlja čas delovanja posameznih zavezancev ter obseg njihove publicistične dejavnosti.

Zakonski predpisi

Zakon o obveznem izvodu publikacij (Ur. list RS, št. 69/06 in 86/09)
Pravilnik o vrstah in izboru elektronskih publikacij za obvezni izvod (Ur. list RS, št. 90/07)

Izobraževanje za založnike

Trajanje: 4 ure
Kraj izvedbe: NUK, Leskoškova 12 ali na sedežu založnika
Termin: po dogovoru
Čas: 9.00 – 13.00
Kotizacije ni.
Udeleženci: Tečaj je namenjen predvsem neformalnim založnikom in izdajateljem.
Cilji: Udeležence seznaniti z Zakonom o obveznem izvodu publikacij, s predpisi in praktičnimi primeri, kaj je potrebno za pridobitev CIP zapisa, mednarodnih identifikatorjev (ISBN, ISSN, ISMN) in črtne kode.

Vsebina:
1. Zakon o obveznem izvodu publikacij, spremembe in pomen zakona. Navodila za predajo obveznih izvodov: kaj, koliko, kje, kdaj.
2. Obvezni izvod neknjižnega gradiva: drobni tiski, avdiovizualne publikacije, elektronski viri.
3. Obvezni izvod spletnih publikacij.
4. Mednarodna bibliografska kontrola (CIP) – definicija in namen.
5. Mednarodni identifikatorji (ISBN, ISSN, ISMN idr.) in črtna koda.

Način izvedbe: Predavanja, pogovor.
Tečaj izvajajo: Damijana Kisovec, Pavla Meglič, Katja Rapuš, Alenka Kanič in Virna Vidic-Ratkovič.
Prijave po e-pošti in informacije:
Damijana Kisovec T: 01/5861 306 F: 01/5861 352 E: damijana.kisovec@nuk.uni-lj.si
Pavla Meglič T: 01/5861 307 F: 01/5861 352 E: pavla.meglic@nuk.uni-lj.si

Prijavnica na seminar