Obvezni izvod publikacij

slika založnikiZakonska obveznost zbiranja obveznega izvoda poteka na območju današnje Slovenije od leta 1807. Namen obveznega izvoda je zagotoviti ohranjanje in dostopnost pisne nacionalne kulturne dediščine. Zavezanec za obvezni izvod publikacij je vsaka pravna ali fizična oseba, ki izdaja publikacije – založnik, izdajatelj, distributer, samozaložnik.

 

 

Informacije in odgovornost:

kontakti
kontakti kontakti

Obvezni izvod knjižnega gradiva:
Damijana Kisovec
T: (01) 5861 306
E: damijana.kisovec@nuk.uni-lj.si

Obvezni izvod neknjižnega gradiva:
Pavla Meglič
T: (01) 5861 307
E: pavla.meglic@nuk.uni-lj.si

Obvezni izvod serijskih publikacij:
Anže Žugič
T: (01) 5861 304
E: anze.zugic@nuk.uni-lj.si

Obvezni izvod spletnih serijskih publikacij (časniki, časopisi, revije):
Daša Pokorn
T: (01) 2001 167
E: dasa.pokorn@nuk.uni-lj.si

Obvezni izvod spletnih monografskih publikacij, slikovnega ter zvočnega gradiva:
Staša Kuret
T: (01) 2001 128
E: stasa.kuret@nuk.uni-lj.si

 

Uradne ure:

od ponedeljka do petka: 9.00-14.00
na Leskoškovi cesti 12, v Ljubljani