Obvezni izvod publikacij

slika založnikiZakonska obveznost zbiranja obveznega izvoda poteka na območju današnje Slovenije od leta 1807. Namen obveznega izvoda je zagotoviti ohranjanje in dostopnost pisne nacionalne kulturne dediščine. Zavezanec za obvezni izvod publikacij je vsaka pravna ali fizična oseba, ki izdaja publikacije – založnik, izdajatelj, distributer, samozaložnik.

 

 

Informacije in odgovornost:

Obvezni izvod knjižnega gradiva:
Damijana Kisovec
T: (01) 5861 306
F: (01) 5861 352
E: damijana.kisovec@nuk.uni-lj.si

Obvezni izvod neknjižnega gradiva:
Pavla Meglič
T: (01) 5861 307
F: (01) 5861 352
E: pavla.meglic@nuk.uni-lj.si

Obvezni izvod serijskih publikacij:
dr. Irena Eiselt
T: (01) 2001 187
F: (01) 4257 293
E: irena.eiselt@nuk.uni-lj.si

Obvezni izvod spletnih publikacij:
Staša Kuret
T: (01) 2001 128
F: (01) 4257 293
E: stasa.kuret@nuk.uni-lj.si

Uradne ure:

od ponedeljka do petka: 9.00-14.00
na Leskoškovi cesti 12, v Ljubljani