Knjižnično nadomestilo

Knjižnično nadomestilo je oblika podpore avtorjem knjižničnega gradiva, ki je predmet javnega posojanja v splošnih knjižnicah. Njegov namen je spodbujati ustvarjalnost posameznikov na področjih kulture, na katerih se ustvarja knjižnično gradivo in so v javnem interesu. Nadomestilo ureja Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 42/04, 14/09).

Več informacij o knjižničnem nadomestilu je na naslovih http://jakrs.si/knjiznicno_nadomestilo/ in https://plus.cobiss.net/kn/2024.