Izobraževanje knjižničarjev

NUK izvaja različne oblike neformalnega izobraževanja. Izobraževalne vsebine so namenjene knjižničarjem začetnikom, knjižničarjem, ki želijo izpopolniti svoje znanje ter tistim, ki se želijo usposobiti za delo v sistemu vzajemne katalogizacije. Na tečaje in delavnice vabimo tudi tiste, ki niso zaposleni v knjižnici, a bi se želeli seznaniti z izobraževalnimi vsebinami iz naše ponudbe. Izobraževanja izvajamo v računalniški učilnici na Turjaški ulici 1 in v učilnici na Leskoškovi cesti 12.

Informacije in odgovornost

Organizacija in izvedba izobraževanj:

Polona Marinšek
T: (01) 2001 160
F: (01) 4257 293
E: polona.marinsek@nuk.uni-lj.si
Nataša Knap
T: (01) 2001 139
F: (01) 4257 293
E: natasa.knap@nuk.uni-lj.si

 

 

Prijava na izobraževanje

Na izobraževanje se prijavite prek portala tečaji za knjižničarje, kjer najdete tudi koledar in podrobne vsebine tečajev.
Pri opisu določenega tečaja je razvidno, koliko udeležencev je že prijavljenih. Izvedba tečaja bo potrjena, ko bo nanj prijavljenih zadostno število udeležencev. Prijavite se tudi na tečaje, pri katerih datum še ni določen. Pri teh tečajih bomo datum izvedbe uskladili s prijavljenimi udeleženci. O tem boste pravočasno obveščeni.

Kotizacija

V skladu z določbo 8. točke 42. člena ZDDV-1 (Ur. l. RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11) so naši tečaji uvrščeni med izobraževalne storitve, ki so oproščene plačila DDV, zato v ceni kotizacije DDV ni vključen.
V skladu z omenjeno določbo oprostitev plačila DDV ne velja za tečaja: Komuniciranje z različnimi vedenjskimi profili uporabnikov, Reševanje sporov v knjižnici: mediacija; zato je pri teh tečajih v ceni kotizacije vključen 22 % DDV.
Po končanem izobraževanju vam ali ustanovi, v kateri ste zaposleni, pošljemo račun.

Tečaji za uporabnike

Izobraževanje za iskanje in uporaba informacijskih virov je namenjeno uporabnikom in knjižničarjem, ki bi radi izpopolnili svoje znanje. Tečaji so brezplačni in so izvedeni večkrat letno. Na tečaje se prijavite prek MREŽNIKA.

Seminar za založnike in izdajatelje

NUK izvaja tudi seminar za založnike in izdajatelje. Podrobna vsebina seminarja je opisana v publikaciji Program izobraževanja 2018. Za več informacij se lahko obrnete na Ireno Sešek.

Tečaji po naročilu

Tečaje, ki so razpisani v Programu izobraževanja, lahko izvedemo tudi zunaj poslovnih prostorov NUK, tj. na izbrani lokaciji naročnika. Cena enodnevnega (8-urnega) tečaja, znaša 800,00 EUR. Dnevnica predavatelja in potni stroški se zaračunajo posebej.
Za brezplačni tečaj, ki ga izvedemo zunaj poslovnih prostorov NUK, tj. na izbrani lokaciji naročnika, se naročniku zaračunajo ure predavanj in priprav po enotni urni postavki 20,00 EUR bruto. Dnevnica predavatelja in potni stroški se zaračunajo posebej.
Tečaje vsebinsko in časovno prilagodimo željam in potrebam naročnika. Več informacij o tečajih po naročilu dobite pri Poloni Marinšek.

 

 Prenesi Program  izobraževanja 2018 (pdf)