Izločanje in odpis knjižničnega gradiva

Knjižnice morajo izločati knjižnično gradivo v skladu z Navodilom za izločanje in odpis knjižničnega gradiva (posodobljen dokument, 6. 2. 2024) in ga ponuditi nacionalni knjižnici na podlagi določil 12. člena Zakona o knjižničarstvu. Prosimo, da pri tem upoštevate naslednja navodila:

 • ponudba odpisanega gradiva mora vsebovati samo tiste publikacije, ki jih NUK lahko uvrsti v svojo zbirko in ponudi uporabnikom. Zato iz ponudbe izločite zelo poškodovano gradivo, prav tako morate izločiti vse izgubljene in založene publikacije;
 • postopek priprave in pošiljanja seznama za knjižnice, ki obdelujejo gradivo v vzajemni bazi COBIB, je opisan v 9. poglavju e-priročnika COBISS/Izpisi Preverjanje in izbor izločanega knjižničnega gradiva. Seznam pripravite na podlagi izpisa Z-SEZ-12: Seznam odpisanega gradiva (ponudba) v NUK in ga pošljete kot prilogo v besedilni datoteki;
 • seznam odpisanega monografskega gradiva in seznam odpisanega serijskega gradiva morata biti pripravljena ločeno;
 • knjižnice, ki gradiva nimajo v bazi COBIB, pripravijo abecedni seznam odpisanega monografskega gradiva, ki mora praviloma vsebovati naslednje podatke: zaporedno številko, avtorja, naslov, izdajo, kraj, založbo, leto izdaje in knjižno zbirko;
 • abecedni seznam odpisanega serijskega gradiva mora praviloma vsebovati naslednje podatke: zaporedno številko, številko ISSN, naslov, leto, letnik in številčenje. Če publikacija nima številke ISSN, so obvezni podatki še: kraj, založba in leto izida.

Gradivo, ki ga NUK ne uvršča v svojo zbirko in ga zato izločite s seznamov odpisanega gradiva:

 • albumi, ki se dopolnjujejo s samolepljivimi nalepkami;
 • gradivo s tečajev, delavnic in podobnih oblik izobraževanja, ki je razdeljeno udeležencem in vsebuje natisnjene prosojnice;
 • jubilejni foto albumi zaključenih družb (obletnice);
 • letna poročila za AJPES, na katerih niso navedeni podatki o lastniku avtorskih pravic, letu izdaje in založniku in ki niso izdana v nakladi najmanj 50 izvodov;
 • magistrske in diplomske naloge, razen če izidejo kot knjižne izdaje;
 • namizni koledarji brez strnjenega besedila;
 • navodila za uporabo, na katerih niso navedeni podatki o lastniku avtorskih pravic, letu izdaje in založniku;
 • osnovnošolske in srednješolske raziskovalne naloge;
 • personalizirane knjige;
 • rokovniki brez strnjenega besedila;
 • slikovni koledarji, na katerih niso navedeni podatki o lastniku avtorskih pravic, letu izdaje in založniku;
 • učna gradiva, ki jih pišejo profesorji kot učni pripomoček za svoje učence in dijake;
 • umetniški rokovniki, brez ali z malo besedila v obliki navodil ali izrekov; namenjeno osebni rabi posameznika in prilagodljivo njegovim željam;
 • vzorci posameznih/različnih pogodb, ki so namenjeni osebni rabi, razen če ne izidejo v knjižici, skupaj z uvodom, namenom, komentarjem ali obširnimi navodili za izpolnjevanje;
 • učbeniki za učenje tujega jezika v naših šolah, ki niso slovenika.

 

Sezname, ki ne bodo ustrezali danim priporočilom, bomo žal morali zavrnili. V primeru obsežnejših seznamov odpisanega gradiva se bomo s posamezno knjižnico posebej dogovorili o roku za izbor gradiva.

Sezname odpisanega knjižničnega gradiva lahko pošljete po elektronski pošti na naslov odpis@nuk.uni-lj.si.

Izbrano gradivo pošljete na naslov:

Narodna in univerzitetna knjižnica
Oddelek za pridobivanje gradiva
Leskoškova 12
1000 Ljubljana

 

Informacije:

kontakt
kontakt
Tereza Poličnik-Čermelj
T: (01) 5861 344
E: odpis@nuk.uni-lj.si