Obrazec za dodelitev ISSN oznak

I. Podatki o izdajatelju/založniku:

II. Podatki o kontinuiranem viru:

Pogoj za dodelitev ISSN oznake elektronskemu kontinuiranemu viru je aktivni URL naslov, kjer je publikacija vidna in dostopna.
Obvezne priloge pri tiskanih kontinuiranih virih
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
Obvezne priloge pri tiskanih kontinuiranih virih
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.