Statistični podatki o delu knjižnic

Razvoj in sodelovanje slovenskih knjižnic

Delovanje slovenskega knjižničnega sistema sistematično spremlja in usmerja Center za razvoj knjižnic v sodelovanju z mnogimi deležniki na področju knjižnične dejavnosti. 

Kontakt:
Center za razvoj knjižnic
NUK
Leskoškova 12
1000 Ljubljana
T. 01 5861 315
E: Centerzarazvojknjiznic@nuk.uni-lj.si

Pridobivanje sigle / ISIL
Statistični podatki o delu knjižnic
Koordinacija osrednjih območnih knjižnic