Bibliotekarski izpiti

Opravljen bibliotekarski izpit je pogoj za opravljanje strokovnega knjižničarskega dela v knjižnici ali drugi organizaciji, ki deluje na področju knjižnične dejavnosti.

Od 1. 1. 2017 dalje strokovni knjižničarski delavci opravljajo bibliotekarski izpit v skladu s Pravilnikom o bibliotekarskem izpitu (Uradni list RS, št. 75/16).

Več o bibliotekarskih izpitih si lahko preberete na POVEZAVI.

Informacije:

tajnica Komisije za bibliotekarski izpit:
Polona Marinšek
T: (01) 2001 160
F: (01) 2001 192
E: bibliotekarski.izpiti@nuk.uni-lj.si
namestnica tajnice Komisije za bibliotekarski izpit:
Nataša Knap
T: (01) 2001 139
F: (01) 2001 192
E: bibliotekarski.izpiti@nuk.uni-lj.si