Najem garderobne omarice

Člani knjižnice lahko, ob plačilu varščine po veljavnem ceniku storitev NUK, najamete garderobno omarico za en dan. Omarico lahko najamete tudi za daljše časovno obdobje, in sicer za 30 ali 90 dni, pred tem pa plačate najemnino po veljavnem ceniku storitev NUK.

V omarici ni dovoljeno shranjevati nevarnih ali pokvarljivih stvari. Za predmete, shranjene v garderobni omarici, ODGOVARJA NJEN NAJEMNIK, ne knjižnica. Svetujemo vam, da ključa garderobne omarice ne posojate nikomur. Če ga izgubite, nam to takoj sporočite po elektronski pošti izposoja@nuk.uni-lj.si.

Za dnevni najem omarice se dogovorite pri garderoberju v kletnih prostorih NUK. Pri dnevnem najemu garderobne omarice mora najemnik vrniti ključ garderoberju najkasneje do konca delovnega dne, sicer ni upravičen do vračila varščine. Če ključa ne vrne v roku enega tedna po najemu omarice, mu knjižnica zaračuna nadomestilo za nevrnjen ključ po veljavnem ceniku.

Mesečni najem omarice uredite v prostoru za vpis in izposojo (pritličje, soba 4). Pri mesečnem najemu garderobne omarice mora uporabnik:

  • VRNITI KLJUČ v prostor za vpis in izposojo do izteka najemnega obdobja, ni pa ga potrebno vračati dnevno. Uporabniku, ki ključa ne vrne najkasneje zadnji dan najema, knjižnica zaračuna nadomestilo za nevrnjen ključ po veljavnem ceniku.
  • IZPRAZNITI OMARICO do izteka najemnega obdobja, drugače jo knjižnica komisijsko izprazni. Njegove osebne predmete knjižnica hrani še 10 delovnih dni po izpraznitvi, nato vrednejše stvari izroči policiji, ostale pa zavrže.
  • PODALJŠATI MESEČNI NAJEM garderobne omarice pred iztekom najema osebno v prostoru za vpis in izposojo (pritličje, soba 4) ali po elektronski pošti izposoja@nuk.uni-lj.si.