Program posveta

Četrtek, 16. maj 2019

9.00–9.15          Uvodni nagovori

9.15–10.00        Uvodno predavanje
                           Andrej Srakar (Inštitut za ekonomska raziskovanja in Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana)
                           Ekonomski učinki digitalizacije kulturne dediščine v Sloveniji

10.00–10.50      Maja Hakl Saje (Narodni muzej Slovenije)
                           Digitalizacija kulturne dediščine v slovenskih javno financiranih muzejih

                           Gregor Jenuš in Vanja Pfajfar (Arhiv Republike Slovenije)
                           Digitalizacija, prilagoditve in spletna dostopnost arhivskega gradiva Arhiva Republike Slovenije

10.50–11.20       Odmor

11.20–12.35      Bogdan Šteh (Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje)
                           Trbovlje – od rudarskega kraja do novomedijskega mesta: digitalizacija in preobrazba družbe na lokalni ravni

                           Miha Špiček in Gregor Ilaš (Slovenski etnografski muzej)
                           Evalvacija digitalizacije fotografij in predmetov iz zbirk Slovenskega etnografskega muzeja

                           Maja Dolinar in Janez Štebe (Fakulteta za družbene vede UL)
                           Pomen zagotavljanja zaupanja vrednih digitalnih storitev za ohranjanje kulturne dediščine

12.35–13.30       Kosilo

13.30–14.45      Saša Babič (Estonski literarni muzej in Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU)
                           Digitalizacija slovenskih folklornih ugank  

                           Nina Ditmajer (Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU)
                           Elektronske znanstvenokritične izdaje starejšega slovenskega slovstva: primer rokopisne baročne pesmarice

                           Peter Baroš (Slovenski glasbenoinformacijski center)
                           Monumenta Musica Slovenica – po poteh snovne glasbene dediščine Slovenije

14.45–15.15       Odmor

15.15–16.30      Andrej Žohar in Jernej Polajnar (Uporabniška skupina Slovenski wikipedisti)
                           Slovenska Wikipedija in slovenska kulturna dediščina – zakaj bi ta tema morala zanimati (skoraj) vsakogar?

                           Aleš Musar (Ruska dača)
                           Turizem prodajajo zgodbe: vloga digitalne knjižnice Slovenije pri razvoju turističnega produkta Ruska dača

                           Danijela Krpič (Zavod za upravljanje kulturne dediščine Grad)
                           Doživite gorički vulkan v Doživljajskem parku Vulkanija
 

Petek, 17. maj 2019

9.00–9.45           Uvodno predavanje (v angleškem jeziku)
                            Dorit Raines (Universitá Ca’ Foscari, Venice, Italy)
                          The TIME MACHINE EU Large-Scale Research Initiative: a game changer for cultural heritage and GLAM

9.45–10.35        Matjaž Kragelj (Narodna in univerzitetna knjižnica)
                           Dostop do digitalne in digitalizirane kulturne dediščine nekoč in danes

                           Aleš Veršič (Ministrstvo za javno upravo)
                           Digitalizirana kulturna dediščina je nacionalno bogastvo. Kako ga deliti z ostalimi?

10.35–11.00       Odmor

11.00–12.15      Klaudija Sedar in Silvo Jakob (Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota)
                           Odziv družbe na digitalizirano pisno kulturno dediščino skozi (družbene) medije 

                           Andrej Pančur (Inštitut za novejšo zgodovino)
                           Ponovna uporaba kulturne dediščine slovenskega parlamenta: primer digitalne humanistike

                          Marko Doles (Radio Študent), Andraž Magajna (Narodna in univerzitetna knjižnica) in Rajko Muršič (Filozofska fakulteta UL)
                          Spregledana dediščina nacionalnega pomena: primer Radio Študent Ljubljana

12.15–12.30       Odmor

12.30–14.00       Okrogla miza Digitalizirana kulturna dediščina kot vir poslovnih idej in spodbuda novi ustvarjalnosti
                            Moderatorka: Nataša Briški

                            Sodelujoči:
                            Adem Skender (Ministrstvo za kulturo)
                            Borut Čampelj (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)
                            Nataša Hočevar (Slovenska turistična organizacija)
                            Rajko Muršič (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)
                            Zoran Krstulović (Narodna in univerzitetna knjižnica)
                            Igor Zorko (ZZI, d.o.o.)

14:00                   Zaključek srečanja