Prijava na posvetovanje: Družbeni in gospodarski vidiki digitalne kulturne dediščine

Dovoljujem uporabo osebnih podatkov pri vodenju evidenc in obdelavi podatkov za potrebe organizacije posvetovanja »Družbeni in gospodarski vidiki uporabe digitalizirane kulturne dediščine v Sloveniji« v skladu s predpisi s področja varovanja osebnih podatkov.