Programski in organizacijski odbor

Programski odbor posvetovanja:

 • dr. Alenka Bagarič, vodja glasbene zbirke, Enota posebnih knjižničnih zbirk NUK
 • Tomaž Bešter, Center za informacijske storitve NUK
 • Žiga Cerkvenik, Mednarodno sodelovanje NUK
 • Mojca Dolgan Petrič, predstojnica Službe za skupne programe in projekte NUK
 • dr. Irena Eiselt, predstojnica Enote posebnih knjižničnih zbirk NUK
 • mag. Gregor Ilaš, bibliotekar, Slovenski etnografski muzej
 • dr. Alenka Kavčič Čolić, predstojnica Enote za razvoj knjižničarstva NUK
 • Janko Klasinc, vodja Službe za razvoj in upravljanje digitalne knjižnice NUK
 • mag. Ksenija Kovačec Naglič, vodja Informacijsko-dokumentacijskega centra za dediščino, Direktorat za kulturno dediščino pri Ministrstvu za kulturo
 • dr. Andrej Nared, namestnik direktorja, Arhiv Republike Slovenije
 • mag. Barbara Ravnik, direktorica, Narodni muzej
 • dr. Sonja Svoljšak, Zbirka rokopisov, redkih in starih tiskov, predsednica Strokovnega sveta NUK
 • Miha Špiček, vodja Oddelka za dokumentacijo, Slovenski etnografski muzej
 • mag. Aleš Veršič, Direktorat za informatiko, Sektor za razvoj aplikativnih rešitev, Ministrstvo za javno upravo
 • Igor Zorko, direktor, ZZI d.o.o.

Organizacijski odbor posvetovanja:

 • Nataša Knap, NUK, vodja
 • Tina Glavič, NUK
 • Polona Marinšek, NUK
 • Lili Hubej, NUK
 • Helena Ana Drewry, NUK
 • Maj Blatnik, NUK