Navodila avtorjem

Spoštovani avtorji!

Programski in organizacijski odbor letošnjega posvetovanja Družbeni in gospodarski vidiki digitalizirane kulturne dediščine v Sloveniji vas prosita za upoštevanje naslednjih navodil pri prijavi vaših prispevkov (povzetkov in predstavitev). Opozarjamo vas, da pri pripravi prispevka upoštevate nosilno temo posvetovanja.

Časovnica:

  • do 4. marca 2019 na e-naslov alenka.kavcic@nuk.uni-lj.si pošljite prijavo svojega prispevka;
  • po 2. aprilu 2019 vas bomo preko elektronske pošte obvestili o izboru;
  • do 13. maja 2019 na e-naslov alenka.kavcic@nuk.uni-lj.si posredujte PPT predstavitev svojega prispevka.

Prijava prispevka za posvetovanje naj vsebuje:


Naslov prispevka
Prevod naslova prispevka v angleški jezik
Povzetek
  • povzetek naj obsega do 750 besed, besedilo je lahko razdeljeno v odstavke;
  • v povzetku opišite osnovni namen svojega prispevka, metodologijo priprave prispevka, bistven sklepe in morebitna priporočila za nadaljnje delo;
  • v povzetek ne vključujte informacij, ki jih ne boste predstavili na posvetovanju, prav tako vanj ne sodijo preglednice, slike in grafikoni.
Ključne besede
Kratka biografija avtorja oziroma avtorjev
PPT prestavitev (do 13. maja 2019):
  • prezentacijo lahko pripravite s programom, ki vam najbolj ustreza; pazite le, da jo bo možno predvajati na računalniku s programsko opremo MS Windows in povezavo z internetom; -
  • morebitne spremembe prezentacije v zadnjem hipu lahko uredite na dan dogodka zjutraj (pred pričetkom programa). 

Veselimo se sodelovanja z vami!