Dediščina prihodnosti

Opozorilno sporočilo

Submissions for this form are closed.

na sliki je skladišče knjižnice

 

Dediščina prihodnosti

mednarodno strokovno posvetovanje o obveznem izvodu in sloveniki
 

četrtek, 4. april 2024

Univerza v Ljubljani, Zbornična dvorana

[Program]

[Fotografije z dogodka]
 

V letu 2024 obeležujemo 250 let prvih začetkov Narodne in univerzitetne knjižnice. Pred četrt tisočletja smo z ustanovitvijo predhodnice današnje NUK sprejeli odločitev za vstop v družbo, ki stavi na učenje, izobrazbo, razgledanost in kritično mišljenje. Odločili smo se za družbo znanja in kulture. Visoka obletnica delovanja osrednje knjižnične ustanove v Republiki Sloveniji nam ponuja priložnost, da osvetlimo pomembne vsebine svojega delovanja in pomen svojega dela ter poslanstva. Narodna in univerzitetna knjižnica je danes simbol predanega zbiranja, strokovnega urejanja, ohranjanja in povečevanja dostopa do znanja; zbirka slovenika pa temeljna nacionalna zbirka pisne dediščine slovenskega naroda, ki odseva skrbno zbiranje spomina slovenskega naroda in sodelovanje pri gradnji slovenske kulturne nacionalne identitete.

Uvodni dogodek, s katerim je zaznamovala letošnje praznovanje, je bil mednarodno strokovno posvetovanje o obveznem izvodu in sloveniki Dediščina prihodnosti, ki je potekal 4. aprila 2024 v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljan

Posvetovanje so s pozdravnimi nagovori odprli ravnatelj NUK Viljem Leban, predstavnik Ministrstva za kulturo Peter Baroš in direktorica Javne agencije za knjigo RS Katja Stergar. Govorci iz vrst založnikov, knjižnic in depozitarnih organizacij so pregledali razvoj in dostopnost zbirke slovenike. Kot vabljena govorca sta nastopila Aslak Sira Myhre iz Nacionalne knjižnice Norveške in Svetlana Pavlović iz Narodne biblioteke Srbije, ki sta predstavila dobre prakse iz svojih držav pri zbiranju ter zagotavljanju dostopa do digitalnih knjig in gradiv. Prisluhnili smo zgodovinskemu pregledu zbiranja obveznega izvoda v Sloveniji ter predstavitvi možnosti uporabe formata EPUB za zagotavljanje dostopa do digitaliziranih objektov za osebe s posebnimi potrebami. Posvetovanje smo sklenili z okroglo mizo in predstavitvijo stališč za predlog sprememb slovenskega Zakona o obveznem izvodu publikacij.

Sklepi posvetovanja

Strokovno posvetovanje je odprlo različna vprašanja in tehtna razmišljanja o prihodnosti zbiranja obveznega izvoda, ki mora učinkovito še naprej služilti tako gradnji temeljne knjižnične zbirke slovenskega naroda kot tudi povečevanju dostopnosti gradiva uporabnikom knjižnic širom Slovenije.

Na posvetu je bila izražena potreba, da se v predlog sprememb zakona o obveznem izvodu publikacij vključi tudi zbiranje digitalnih izvirnikov vseh tiskanih publikacij. To bi omogočilo, seveda v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi o varstvu avtorske in drugih pravic, že danes lažji in hitrejši dostop do teh vsebin, njihovo uporabo v raziskovalne namene, razvoj aplikacij umetne inteligence, ki temelji na besedišču slovenskega jezika in hitrejši prenos celotne slovenike v digitalno okolje.

Prav tako jasno je bila izražena potreba osrednjih območnih knjižnic, ki morajo zagotavljati povečan obseg gradiva za uporabnike na svojem območju, da se za vsako knjižnico ohrani način zbiranja enega izvoda vseh del, ki so bila izdana s pomočjo javnih sredstev.


Program

program
  Pozdravni nagovori
9.00–9.15 Viljem Leban, ravnatelj NUK.
9.15–9.30 Peter Baroš, Ministrstvo za kulturo RS.
9.30–9.45 Katja Stergar, Javna agencija za knjigo RS.
  Vabljena govorca
9.45–10.30 Aslak Sira Myhre, direktor Nacionalne knjižnice Norveške. From physical to digital, serving a whole Nation. About the new Norwegian legal deposit act [pdf]
10.30–11.00 Svetlana Pavlović, Narodna biblioteka Srbije. Electronic Publications in the Legal Deposit Department of the National Library of Serbia [ppt]
11.00–11.30 ODMOR
11.30–11.45 Irena Sešek, NUK. Slovenska pisna dediščina v NUK [pptx]
11.45–12.05 Janko Klasinc, NUK. Slovenika na spletu 
12.05–12.25 Andreja Hari, NUK. Digitalizirano gradivo v formatu EPUB za osebe s posebnimi potrebami: primer EODOPEN [pptx]
12.25–12.40 Valentina Smej Novak, Društvo slovenskih založnikov. Prihodnost med tiskanim in digitalnim, pogled založnikov [pptx]
12.40–12.55 Žiga Tekavec, Cankarjev dom. Obvezni izvod: Ohranjanje kulturne dediščine skozi prizmo neformalnega založništva. [pptx]
13.00–14.30 ODMOR
14.30–15.45 Okrogla miza: Prihodnost, prihajamo! (spremembe Zakona o obveznem izvodu publikacij)
Moderatorka: Irena Sešek (Narodna in univerzitetna knjižnica, vodja Oddelka za pridobivanje gradiva)
Sodelujejo: Zoran Krstulović (Narodna in univerzitetna knjižnica, vodja Oddelka za digitalne vsebine), Marjan Gujtman (Ministrstvo za kulturo RS, Direktorat za kulturno dediščino, Sektor za muzeje, arhive in knjižnice), Dunja Legat (Univerzitetna knjižnica Maribor, ravnateljica) in Polonca Kavčič (Goriška knjižnica Franceta Bevka, nacionalna koordinatorica območnih nalog [pptx]), Milena Doberšek (Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, direktorica) in Mira Petrovič (Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, vodja Kompetenčnega centra za domoznanstvo)
15.45–16.00 Zaključne besede

Fotografije

dekorativna slika dekorativna slika dekorativna slika

dekorativna slika dekorativna slika dekorativna slika

dekorativna slika dekorativna slika dekorativna slika
 

Avtor fotografij je Maj Blatnik (NUK).

 

Posvetovanje je bilo izvedeno s pomočjo Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP.

dekorativna slika                                             dekorativna slika

 

dekorativna slika                       dekorativna slika                     dekorativna slika


dekorativna slika