"Ko mrtvi žive uče" - anatomija skozi čas

"Ko mrtvi žive uče" - anatomija skozi čas

Na razstavi ob 500-letnici rojstva začetnika znanstvene anatomije Andreasa Vesaliusa (1514-1564) skozi znanstvene študije, priročnike, anatomske atlase in drugo gradivo, ki ga hranijo Narodna in univerzitetna knjižnica, Semeniška knjižnica, knjižnica Inštituta za zgodovino medicine, Anatomski inštitut ljubljanske Medicinske fakultete in zasebni zbiratelji,  predstavljamo razvoj anatomije od prvih znanih poskusov sistematičnega spoznavanja zgradbe in delovanja človekovega telesa pa vse do 20. stoletja. Poudarek je na prelomnih odkritjih in posameznikih, ki so pomembno prispevali k razvoju anatomske znanosti. Predstavljeni so tudi fenomeni kot so anatomsko gledališče, voščeni anatomski modeli, povezave med anatomijo, umetnostjo in duhovnostjo ter razvoj anatomije na Slovenskem.
Ob tej priložnosti smo izdali knjigo, ki jo lahko kupite v Prodajalni NUK (soba 038).
Razstavljene knjige lahko prelistate tudi na Digitalni knjižnici Slovenije.

Avtorji:
prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, Inštitut za zgodovino medicine Medicinske fakultete
Univerze v Ljubljani
dr. Sonja Svoljšak in Urša Kocjan, Narodna in univerzitetna knjižnica
Lokacija:
Razstavna dvorana NUK
Odprtost:
ponedeljek - petek med 8.00 in 20.00, v soboto med 9.00 in 14.00.
Vodeni ogledi:
Vsako sredo od 17.00 do 18.00 v času trajanja razstave
Obvezna rezervacija po telefonu: 01 2001 209