Ivan Tavčar: spletna učilnica

V Tavčarjemu letu smo v Narodni in univerzitetni knjižnici pripravili učni pripomoček v obliki spletne učilnice, katere namen je spodbuditi učitelje, učence in dijake, da s pomočjo spletnih vsebin raziščejo Tavčarjevo življenje in njegovo delo.

dekorativna slika


Interdisciplinarno zasnovan pripomoček s kakovostnim slikovnim gradivom osvetljuje pisateljeve biografske in ustvarjalne postaje s poudarkom na gradivu, ki ga hranimo v knjižnici. S svojo interaktivnostjo pa učence spodbuja k razmislekom in raziskovanju različnih virov, ki jih hranimo v Narodni in univerzitetni knjižnici. Pri pripravi učnega vira je poleg sodelavcev NUK sodelovala tudi prof. dr. Urška Perenič z Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.