Čas življenja in čas smrti: Karel Destovnik - Kajuh (13. 12. 1922 – 22. 2. 1944)

22. december 2022–6. maj 2023

dekorativna slika

V letu 2022 obeležujemo 100-obletnico rojstva pesnika Karla Destovnika - Kajuha. Rodil se je v Šoštanju, ki je bil v tem času pomembno industrijsko središče. Čeprav sam ni izhajal iz revnega proletarskega okolja, je kot občutljiv mladenič zelo zgodaj opazil velike socialne razlike v družbi in stiske malega človeka. Že šolske naloge iz njegovega gimnazijskega obdobja razodevajo velik talent, pesniti je začel pod vplivom socialne lirike Seliškarja in Klopčiča, med njegove literarne vzore lahko prištejemo še Cankarja in Kosovela, v pesemski obliki pa je pogosto dobro viden tudi vpliv Majakovskega.

Svetovnonazorsko se je približal komunističnemu gibanju, zato je bil zaradi političnega delovanja izključen iz celjske gimnazije. Prve pesmi je objavil v glasilu Slovenska mladina, kjer se je redno oglašal do prepovedi izhajanja revije zaradi cenzure. Posamezne pesmi je objavil še v glasilih Srednješolec, Mladi prekmurec in Sodobnost. Pred začetkom vojne je bil kratek čas interniran v Srbiji, ob začetku vojnih spopadov pa se je želel aktivno vključiti v obrambo domovine. Po gestapovski aretaciji se je zatekel v Ljubljano, kjer je dve leti živel kot ilegalec. V tem času so nastale njegove najbolj znane in najlepše pesmi, tudi cikel ljubezenske poezije, posvečen njegovi ljubezni Silvi Ponikvar. Njuna pretresljiva korespondenca, objavljena pod naslovom Ljubimca z Vošnjakove ulice, je ob izidu 2014 postala knjiga leta. Pesmi je med vojno objavljal v ilegalnih glasilih Naša žena, Slovenski poročevalec, Ljudska pravica, Mlada Slovenija in Glas svobode. Leta 1943 je odšel v partizane ter v kulturniški skupini s svojimi doživetimi recitacijami na javnih mitingih navduševal poslušalce in vlival pogum soborcem. Pridružil se je pohodu XIV. divizije na Štajersko in 22. februarja padel pod streli nemške patrulje v Zavodnjah, blizu domačega Šoštanja. Star je bil enaindvajset let in dva meseca.

Kajuh se je že kmalu po smrti uveljavil kot klasik slovenske književnosti. O priljubljenosti njegove poezije govorijo tudi številke: že med vojno je, večinoma v improviziranih pogojih, izšlo devetnajst ciklostiranih zbirk njegovih pesmi, po vojni pa skupaj z biografskimi deli naštejemo še okoli štirideset zbirk, monografij, literarnih del … posvečenih njegovemu delu in življenju.

Kajuhova rokopisna zapuščina se nahaja v dveh hraniliščih: v Rokopisni zbirki NUK ter v Knjižnici Velenje, ki hrani tudi gradivo v zasebni lasti družine Mešič. Na razstavi, ki je nastala v sodelovanju obeh knjižnic, bo predstavljeno Kajuhovo življenje in delo z obsežnim izborom fotografij, osebnih dokumentov ter rokopisov njegovih pesmi, pisem in korespondence. Predstavljene bodo tudi revije, publikacije in knjige z njegovimi objavami.

Gradivo za medije [.zip]

Avtorja:
mag. Marijan Rupert (NUK), Vlado Vrbič
Oblikovanje razstave:
Maj Blatnik (NUK)
Postavitev gradiva:
Oddelek za zaščito in restavriranje NUK
Tehnična pomoč:
Služba za tehnično vzdrževanje in investicije NUK
Produkcija:
Služba za prireditve in odnose z javnostmi NUK
Lokacija:
Razstavna dvorana NUK
Odprtost:

ponedeljek - sobota med 10.00 in 18.00

Predstavljeno gradivo je iz zbirk:

Knjižnice Velenje, Muzeja novejše zgodovine Celje, Muzeja Velenje, Vile Mayer iz Šoštanja ter zasebnih zbirk Roka Cesarja, Ivanke Matič, Marijana Ruperta, Vlada Vrbiča in NUK

Vodeni ogledi razstave:

sreda, 11. januar ob 17.00
sreda, 15. februar ob 11.00
sreda, 15. marec ob 17.00
sreda, 12. april ob 11.00
sreda, 26. april ob 17.00

Prosimo vas, da se predhodno prijavite na naslov: dogodki@nuk.uni-lj.si

 

Spremljevalni dogodki

dekorativna slika

Predstavitev knjige o Kajuhovih objavah v Knjižnici Velenje

Sestavljanje Kajuhove bibliografije, ki tudi zaradi specifike časa, v katerem je ustvarjal, terja veliko študija, časa in preverjanj, je le na prvi pogled drobnjakarsko in nezanimivo delo. Pozornemu bralcu, ki želi bolje spoznati pesnikov opus namreč ponudi odličen vpogled v kronološko sosledje pesnikovega ustvarjalnega razvoja ter posledično tudi v samo bistvo obdobja pred in med drugo svetovno vojno, ki ga je odločilno zaznamoval tako s svojo umetniško kot življenjsko usodo. (mag. Marijan Rupert)

V četrtek, 26. januarja, bo v Knjižnici Velenje gostoval mag. Marijan Rupert, skrbnik Rokopisne zbirke NUK in soavtor razstave Čas življenja in čas smrti: Karel Destovnik - Kajuh. Ob 19. uri bo v pogovoru z Davidom Vidmarjem Čerujem predstavil svojo novo knjigo Kajuh Objave. Knjiga je izšla v zbirki Kajuh 100 in vsebuje avtorjev esej, opombe in zbrano bibliografijo Kajuhovih del. Pogovor bo tekel o Kajuhovem pesniškem razvoju, o obdobju, v katerem je ustvarjal ter o recepciji Kajuha danes.

Pridružujemo se vabilu na dogodek v Knjižnici Velenje.

 

dekorativna slika

Predstavitev dveh knjig o Kajuhu

V četrtek, 2. marca 2023, ob 12. uri, bomo v čitalnici Rokopisne zbirke Narodne in univerzitetne knjižnice predstavili dve knjigi iz zbirke Kajuh 100. Knjižna dela je izdala Knjižnica Velenje v spomin na pesnika Karla Destovnika - Kajuha (1922–1944) ob 100. obletnici njegovega rojstva. V zbirki je izšlo sedem knjig.

5. knjiga iz zbirke nosi naslov Kajuh: Podobe in je delo Andreje Jurkovnik in Vlada Vrbiča. Vsebuje vse fotografije, ki jih v posameznih poglavjih spremlja zgodba pesnikovega življenja, in številne dokumente, ki spremljajo Kajuhovo življenje (fotografije sorodnikov, vpisi v knjige, spričevala …). Skupaj sestavljajo album fotografij z dokumenti in krajšim življenjepisom, razdeljenim na čas otroštva, dijaških let, ilegale, partizanskih let ter obdobja po pesnikovi smrti. Objava doslej še neobjavljenih dokumentov je priložnost, da bralke in bralci dobijo vpogled v gradivo, ki sicer ne bi zaživelo v tiskani obliki.

6. knjiga z naslovom Kajuh: Objave je delo mag. Marijana Ruperta, skrbnika Rokopisne zbirke NUK. Vsebuje zbrano bibliografijo Kajuhovih del ter avtorjev spremni esej in bogate opombe k bibliografiji, ki jo spremljajo tudi reprodukcije natisov, naslovnic in fotografij. Knjiga želi na podlagi podatkov, zbranih iz knjig, publikacij, različnih katalogov ter pisnih virov, čim bolj popolno predstaviti Kajuhov objavljeni opus. Vsled specifičnega časa nastajanja gradiva in izgubljenosti materiala pa pričujoča bibliografija ponuja odlično iztočnico za pomembno prihodnje raziskovanje pesnikovega dela.

Po predstavitvi knjig vas avtorja Vlado Vrbič in mag. Marijan Rupert vabita na voden ogled po razstavi Čas življenja in čas smrti: Karel Destovnik - Kajuh (1922–1944), ki je na ogled v razstavni dvorani NUK. Razstavo smo v NUK odprli ob 100. obletnici Kajuhovega rojstva in Kajuhovem letu 2023. Ob gradivu pesnikove rokopisne zapuščine, izdanih del in fotografij ter korespondence predstavljamo njegovo življenje in delo.

Lepo vabljeni.

dekorativna slika dekorativna slika

 

Karel Destovnik - Kajuh: 100. obletnica rojstva

Na spletni strani Karel Destovnik - Kajuh: 100. obletnica rojstva je več informacij o pesniku, restavratorskem delu z njegovo zapuščino in povezave na digitalizirano gradivo. V poklon avtorju, njegovemu delu ter predstavitvi njegovega gradiva, zapuščine in dediščine, ki s svojimi literarnimi stvaritvami in tudi širše pomenljivo prebiva tudi danes, načrtujemo tudi spletno učilnico in zbirko digitaliziranega gradiva.

 dekorativna slika