Čas življenja in čas smrti: Karel Destovnik - Kajuh (13. 12. 1922 – 22. 2. 1944)

22. december 2022–6. maj 2023

dekorativna slika

V letu 2022 obeležujemo 100-obletnico rojstva pesnika Karla Destovnika - Kajuha. Rodil se je v Šoštanju, ki je bil v tem času pomembno industrijsko središče. Čeprav sam ni izhajal iz revnega proletarskega okolja, je kot občutljiv mladenič zelo zgodaj opazil velike socialne razlike v družbi in stiske malega človeka. Že šolske naloge iz njegovega gimnazijskega obdobja razodevajo velik talent, pesniti je začel pod vplivom socialne lirike Seliškarja in Klopčiča, med njegove literarne vzore lahko prištejemo še Cankarja in Kosovela, v pesemski obliki pa je pogosto dobro viden tudi vpliv Majakovskega.

Svetovnonazorsko se je približal komunističnemu gibanju, zato je bil zaradi političnega delovanja izključen iz celjske gimnazije. Prve pesmi je objavil v glasilu Slovenska mladina, kjer se je redno oglašal do prepovedi izhajanja revije zaradi cenzure. Posamezne pesmi je objavil še v glasilih Srednješolec, Mladi prekmurec in Sodobnost. Pred začetkom vojne je bil kratek čas interniran v Srbiji, ob začetku vojnih spopadov pa se je želel aktivno vključiti v obrambo domovine. Po gestapovski aretaciji se je zatekel v Ljubljano, kjer je dve leti živel kot ilegalec. V tem času so nastale njegove najbolj znane in najlepše pesmi, tudi cikel ljubezenske poezije, posvečen njegovi ljubezni Silvi Ponikvar. Njuna pretresljiva korespondenca, objavljena pod naslovom Ljubimca z Vošnjakove ulice, je ob izidu 2014 postala knjiga leta. Pesmi je med vojno objavljal v ilegalnih glasilih Naša žena, Slovenski poročevalec, Ljudska pravica, Mlada Slovenija in Glas svobode. Leta 1943 je odšel v partizane ter v kulturniški skupini s svojimi doživetimi recitacijami na javnih mitingih navduševal poslušalce in vlival pogum soborcem. Pridružil se je pohodu XIV. divizije na Štajersko in 22. februarja padel pod streli nemške patrulje v Zavodnjah, blizu domačega Šoštanja. Star je bil enaindvajset let in dva meseca.

Kajuh se je že kmalu po smrti uveljavil kot klasik slovenske književnosti. O priljubljenosti njegove poezije govorijo tudi številke: že med vojno je, večinoma v improviziranih pogojih, izšlo devetnajst ciklostiranih zbirk njegovih pesmi, po vojni pa skupaj z biografskimi deli naštejemo še okoli štirideset zbirk, monografij, literarnih del … posvečenih njegovemu delu in življenju.

Kajuhova rokopisna zapuščina se nahaja v dveh hraniliščih: v Rokopisni zbirki NUK ter v Knjižnici Velenje, ki hrani tudi gradivo v zasebni lasti družine Mešič. Na razstavi, ki je nastala v sodelovanju obeh knjižnic, bo predstavljeno Kajuhovo življenje in delo z obsežnim izborom fotografij, osebnih dokumentov ter rokopisov njegovih pesmi, pisem in korespondence. Predstavljene bodo tudi revije, publikacije in knjige z njegovimi objavami.

Gradivo za medije [.zip]

Avtorja:
mag. Marijan Rupert (NUK), Vlado Vrbič
Oblikovanje razstave:
Maj Blatnik (NUK)
Postavitev gradiva:
Oddelek za zaščito in restavriranje NUK
Tehnična pomoč:
Služba za tehnično vzdrževanje in investicije NUK
Produkcija:
Služba za prireditve in odnose z javnostmi NUK
Lokacija:
Razstavna dvorana NUK
Odprtost:

ponedeljek - sobota med 10.00 in 18.00

Predstavljeno gradivo je iz zbirk:

Knjižnice Velenje, Muzeja novejše zgodovine Celje, Muzeja Velenje, Vile Mayer iz Šoštanja ter zasebnih zbirk Roka Cesarja, Ivanke Matič, Marijana Ruperta, Vlada Vrbiča in NUK

Vodeni ogledi razstave:

sreda, 11. januar ob 17.00
sreda, 15. februar ob 11.00
sreda, 15. marec ob 17.00
sreda, 12. april ob 11.00
sreda, 3. maj, ob 17.00

Prosimo vas, da se predhodno prijavite na naslov: dogodki@nuk.uni-lj.si

 

Spremljevalni dogodki

dekorativna slika

Predstavitev knjige o Kajuhovih objavah v Knjižnici Velenje

Sestavljanje Kajuhove bibliografije, ki tudi zaradi specifike časa, v katerem je ustvarjal, terja veliko študija, časa in preverjanj, je le na prvi pogled drobnjakarsko in nezanimivo delo. Pozornemu bralcu, ki želi bolje spoznati pesnikov opus namreč ponudi odličen vpogled v kronološko sosledje pesnikovega ustvarjalnega razvoja ter posledično tudi v samo bistvo obdobja pred in med drugo svetovno vojno, ki ga je odločilno zaznamoval tako s svojo umetniško kot življenjsko usodo. (mag. Marijan Rupert)

V četrtek, 26. januarja, bo v Knjižnici Velenje gostoval mag. Marijan Rupert, skrbnik Rokopisne zbirke NUK in soavtor razstave Čas življenja in čas smrti: Karel Destovnik - Kajuh. Ob 19. uri bo v pogovoru z Davidom Vidmarjem Čerujem predstavil svojo novo knjigo Kajuh Objave. Knjiga je izšla v zbirki Kajuh 100 in vsebuje avtorjev esej, opombe in zbrano bibliografijo Kajuhovih del. Pogovor bo tekel o Kajuhovem pesniškem razvoju, o obdobju, v katerem je ustvarjal ter o recepciji Kajuha danes.

Pridružujemo se vabilu na dogodek v Knjižnici Velenje.

 

Karel Destovnik - Kajuh: 100. obletnica rojstva

Na spletni strani Karel Destovnik - Kajuh: 100. obletnica rojstva je več informacij o pesniku, restavratorskem delu z njegovo zapuščino in povezave na digitalizirano gradivo. V poklon avtorju, njegovemu delu ter predstavitvi njegovega gradiva, zapuščine in dediščine, ki s svojimi literarnimi stvaritvami in tudi širše pomenljivo prebiva tudi danes, načrtujemo tudi spletno učilnico in zbirko digitaliziranega gradiva.

 dekorativna slika