Slovenci in cesarska cenzura od Jožefa II. do prve svetovne vojne

25. maj–25. november 2023

dekorativna slika

Cenzura je neizčrpna in večno aktualna tema. K temu bi lahko dodali, da se cenzura vedno pojavi v paru z gospostvom. Oblast je namreč tista, ki ima moč, da utiša in sankcionira tiste, ki mislijo in pišejo drugače – in prava cenzura je le tista, ki lahko posameznika ali njegovo delo resno prizadene. Oblike cenzure se s časom močno spreminjajo; drugačne so njene zakonitosti v dobi rokopisov, drugačne v epohi tiskane knjige, in spet povsem drugačne v digitalni dobi. Slovenci smo se s cenzuro dodobra spoznali že v okviru habsburške monarhije: od izhajanja prvih slovenskih knjig do konca prve svetovne vojne so minila več kot tri stoletja, ko je pokrajino tiskane besede v slovenskih deželah obvladovala cesarska cenzura v tej ali oni obliki.

V zgodovini srečevanj med Slovenci in cenzuro je obdobje med vladavino Jožefa II. in prvo svetovno vojno, ki je prinesla konec monarhije, eno najbolj zanimivih in dinamičnih. V tem času, ki ga skoraj simetrično razpolavlja revolucionarno leto 1848, se je od Pisanic dalje oblikovala slovenska posvetna književnost, rojevali so se prvi časopisi v slovenščini, vzpostavljalo in krepilo se je narodno gibanje, ob vse večji politični diferenciaciji so se zaostrovala mednacionalna trenja. Vse te procese je pomembno sooblikovala cesarska cenzura: do leta 1848 v obliki prevladujoče predcenzure, konkretizirane v policijsko-cenzorskem omrežju razvpitega predmarčnega dvojca Metternich–Sedlnitzky, po marčni revoluciji, ki je za kratek, a nepozaben trenutek na široko odprla vrata svobode mišljenja in izražanja, pa v obliki pocenzure, ki je problematične avtorje neusmiljeno krotila s pomočjo sodnega aparata.

Če bi izbirali reprezentativne (vizualne) podobe trkov s cenzuro v slovenskem prostoru, bi za predmarčni čas bržkone izbrali prvo stran »Zdravljice« iz cenzurnega rokopisa Poezij Franceta Prešerna, pesnika, ki se je odkrito spustil v boj tako z lokalnimi kot dunajskimi cenzorji. Represivno cenzuro v drugi polovici stoletja pa nemara najbolje odslikava fotografija Miroslava Vilharja, pisatelja in urednika, ki je leta 1864 prebil šest tednov v zaporu na ljubljanskem Žabjaku in tam uprizoril nepozabno fotografiranje za rešetkami. A če sta emblematični podobi dve, so prelomne figure tega dolgega obdobja vsaj štiri – in nikakor ni naključje, da so to vodilni slovenski literati: Linhart, Prešeren, Levstik in Cankar. Štiri velike zgodbe, ki lahko uokvirijo pripoved o cenzuri v tem času, zaokroži pisana paleta manjših, a ne nujno manj pomembnih: praktično ni pomembnega slovenskega literata v 19. stoletju, ki ne bi na ta ali oni način trčil ob cenzuro.

Razstava »Slovenci in cesarska cenzura od Jožefa II. do prve svetovne vojne« s spremljajočim katalogom je nastala v okviru raziskovalnega projekta »Slovenski literati in cesarska cenzura v dolgem 19. stoletju« (J6-2583). Zasnovali smo jo celovito in pregledno – v prepričanju, da je mogoče na ta način poljudno prikazati kompleksen sklop obravnavanih problemov in hkrati dovolj nazorno pokazati, kako pomembno, celo usodno, je cenzura v dolgem 19. stoletju krojila podobo slovenske literature in kulture. Če razstava in katalog lahko posredujeta takšno spoznanje, je njun namen dosežen.

Razstava je nastala v okviru raziskovalnega projekta »Slovenski literati in cesarska cenzura v dolgem 19. stoletju« (J6-2583), ki ga iz državnega proračuna sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ter programa Narodne in univerzitetne knjižnice, ki ga financira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Gradivo za novinarje [zip]

Zasnova razstave:
Marijan Dović
Strokovni sodelavec NUK:
Marijan Rupert
Avtorji besedil:
Monika Deželak Trojar, Marijan Dović, Jernej Habjan, Marko Juvan, Matija Ogrin, Luka Vidmar, Andrejka Žejn (Znanstvenoraziskovalni center SAZU), Andraž Jež, Tone Smolej, Tanja Žigon (Filozofska fakulteta UL), Katja Mihurko Poniž (Fakulteta za humanistiko UNG), Marijan Rupert (NUK)
Zamišljena izdaja Slavinje:
Andrejka Žejn
Angleški prevodi:
Neville Hall
Oblikovanje razstave:
Jurij Kocuvan
Slikovno gradivo:
Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK), Arhiv Republike Slovenije, Narodna galerija Slovenije, Narodni muzej Slovenije, Gorenjski muzej, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Univerzitetna knjižnica Maribor, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, Österreichische Nationalbibliothek, Österreichisches Staatsarchiv
Produkcija in promocija:
Služba za prireditve in odnose z javnostmi NUK
Priprava gradiva:
Oddelek za zaščito in restavriranje
Tehnična pomoč:
Služba za tehnično vzdrževanje in investicije NUK
Lokacija:
Razstavna dvorana NUK
Odprtost:

ponedeljek - sobota med 10.00 in 18.00

Vodeni ogledi razstave:

sreda, 14. 6. ob 17.00,
sreda, 5. 7. ob 11.00,
sreda, 23. 8. ob 11.00,
sreda, 13. 9. ob 17.00,
sreda, 11. 10. ob 11.00,
sreda, 8. 11. ob 17.00.

Prosimo vas, da se predhodno prijavite na naslov: dogodki@nuk.uni-lj.si

 

Katalog razstave Slovenci in cesarska cenzura od Jožefa II. do prve svetovne vojne

dekorativna slika

Razstavo spremlja tudi odličen katalog, ki vsebuje 27 prispevkov o zgodovini srečevanj med Slovenci in cenzuro v obdobju med vladavino Jožefa II. in prvo svetovno vojno. Katalogu je dodana tudi posebna priloga - zamišljena izdaja Slavinje, časopisa, ki ni smel iziti.

Katalog lahko kupite v prodajalni NUK ali ga naročite po spletu.

 

 

 

 

logotip sazu