Vtisi 30, spomini Slovenk in Slovencev po svetu

dekorativna slika

Vtisi 30, spomini Slovenk in Slovencev po svetu,
občasna razstava ob 30. obletnici  osamosvojitve Slovenije

Razstava predstavlja osebne spomine Slovenk in Slovencev po svetu na čas osamosvajanja Slovenije pred 30 leti. Več kot 60 razmišljanj se je spletlo ob kratkem vprašalniku, razposlanem na različne kontakte po svetu in doma. Povabilu so se odzvali posamezniki in posameznice iz slovenskega zamejskega prostora, držav nekdanje Jugoslavije, Evrope, Amerik, Azije, Avstralije in povratnice in povratniki. S tem globalnim pregledom razstava predstavlja izsek iz svetovnega zemljevida spominov, občutenj in dogodkov ob osamosvojitvi Slovenije med Slovenci, ki živijo po svetu in tistimi, ki so se v samostojno Slovenijo vrnili.

O tem prelomnem in edinstvenem času so v svojih spominih spregovorili posamezniki in posameznice različnih kulturnih, profesionalnih in socialnih ozadij in predstavili doživljanje osamosvojitvenih procesov, organiziranje aktivnosti civilnih iniciativ in današnji odnos do domovine. Dogodki so po treh desetletjih še vedno živi in prisotni. Tako tisti, ki so že postali del kolektivnega spomina kot osebni, ki jih poznajo le posamezniki in posameznice in jih kot osebno izkušnjo morda pomnijo le sogovorniki sami.

Na razstavi je razstavljeno tudi gradivo iz zbirke Narodne in univerzitetne knjižnice, ki so ga ob osamosvojitvi Slovenije ali kasneje kot spominsko literaturo pripravili in izdali Slovenci po svetu.

Razstavo smo odprli v sredo, 23. junija 2021.

Razstavo pripravlja Slovenski etnografski muzej, Kustodiat za slovenske izseljence, zamejce, pripadnike narodnih manjšin in drugih etnij v Sloveniji in Narodna in univerzitetna knjižnica, Zbirka knjižničnega gradiva Slovencev v zamejstvu in po svetu.

 

Avtorice raziskave in razstave:
Tanja Roženbergar (SEM) in Helena Janežič (NUK)
Lokacija:
Slovenski etnografski muzej
Odprtost:

23.junij 2021–2. januar 2022


 

Razstava VTISI 30 gostuje v Križu pri Trstu (2. april–8. maj 2022)

Razstava Vtisi 30, Spomini Slovenk in Slovencev po svetu na priznanje samostojne Slovenije, bo na pobudo Ribiškega muzeja tržaškega primorja gostovala v Kulturnem domu Alberta Sirka v Križu pri Trstu. Razstava bo v zmanjšanem obsegu predstavila pričevanja s Tržaškega in Goriškega ter osebne spomine nekaterih rojakov po svetu na ta čas. Odprtje razstave bo v soboto, 2. aprila, ob 16.30 v Kulturnem domu Alberta Sirka v Križu pri Trstu. Informacije o gostovanju so pripravili v SEM.

 

dekorativna slika