Kartografski zakladi slovenskega ozemlja

28. september 2021–15. januar 2022

dekorativna slika

Na razstavi bodo kronološko predstavljeni pomembnejši zgodovinski zemljevidi slovenskega ozemlja od prvih znanih samostojnih prikazov v 16. stoletju vse do znanega Zemljovida slovenskih dežel in pokrajin Petra Kozlerja iz leta 1853, ki jih hrani Oddelek knjižničnih zbirk Narodne in univerzitetne knjižnice. 

Ozemlje današnje Slovenije so prikazovali že najstarejši evropski zemljevidi, podrobnejše kartografske upodobitve našega ozemlja pa se vrstijo od 16. stoletja. Zaradi takratne obrobne lege današnjega slovenskega ozemlja in posledično njenega nepoznavanja, je bilo območje sprva prikazano dokaj površno. To se je spremenilo v 17. in 18. stoletju, ko so domači ter na slovenskem ozemlju živeči tuji raziskovalci izmerili in prikazali posamezne dele slovenskih dežel. Z narodnim preporodom v drugi polovici 19. stoletja so nastali prvi zemljevidi slovenskega etničnega ozemlja. Zgodovinski kartografski prikazi danes predstavljajo nepogrešljive vire za razumevanje in poznavanje preteklih pokrajin ter družbenih in političnih razmer časa, v katerem so nastali.

Z razstavo želimo izpostaviti pomen kartografske kulturne dediščine oziroma zemljevida kot stičišča umetnosti, znanosti in tehnike ter odseva vojaških, političnih, ekonomskih, kulturnih, verskih in družbenih vzorcev. Obenem želimo izreči priznanje izjemnemu delu kartografov, ki so skozi leta merjenj in opazovanj izrisali »epe« o človeški vztrajnosti pri soočenju z naravnimi ovirami, kot tudi o premagovanju kulturnih predsodkov in iskanju lastne identitete.

Razstava je nastala v sodelovanju dveh ustanov, Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU oziroma njegovega Zemljepisnega muzeja in Narodne in univerzitetne knjižnice. 

Gradivo za medije (.zip)

Avtorji:
dr. Renata Šolar (NUK), dr. Primož Gašperič in dr. Matija Zorn (oba GIAM ZRC SAZU)
Oblikovanje razstave:
Maj Blatnik (NUK)
Lokacija:
Razstavna dvorana NUK
Odprtost:

ponedeljek - sobota med 10.00 in 18.00

Brezplačna javna vodstva po razstavi z avtorji:

sreda, 6. oktober, ob 17. uri (dr. Primož Gašperič)
sreda, 20. oktober, ob 11. uri (dr. Primož Gašperič)
sreda, 3. november, ob 17. uri (dr. Renata Šolar)
sreda, 17. november, ob 11. uri (dr. Renata Šolar)
sreda, 1. december, ob 17. uri (dr. Renata Šolar)
sreda, 15. december, ob 11. uri (dr. Renata Šolar)
sreda, 5. januar, ob 17. uri (dr. Primož Gašperič)
sreda, 12. januar, ob 11. uri (dr. Primož Gašperič)

Zaželjeno je, da se predhodno prijavite na naslov: dogodki@nuk.uni-lj.si

 

Znanstvena monografija Kartografski zakladi slovenskega ozemlja

Avtorji razstave so nedavno izdali znanstveno monografijo Kartografski zakladi slovenskega ozemlja, kjer so na enem mestu kronološko prikazali in opisali poglavitne zemljevide slovenskega ozemlja v obravnavanem obdobju. 

dekorativna slikadekorativna slika