Knjižnica barona Žige Zoisa: središče razsvetljenske kulture na Slovenskem

15. oktober 2019 - 26. april 2020

naslovnica razstave

Med knjižnimi zbirkami druge polovice 18. in začetka 19. stoletja je po aktualnosti vsebine ter neposredni vpetosti v razvoj znanosti in kulture na Slovenskem, pa tudi širše, izrazito izstopala knjižnica barona Žige Zoisa (1747–1819), zemljiškega gospoda, industrialca, trgovca, naravoslovca, jezikoslovca ter razsvetljenskega mecena in mentorja, ki jo danes hrani NUK.

Zoisovo poglobljeno in sistematično spremljanje sodobnih duhovnih tokov, udejstvovanje v razvoju naravoslovnih, tehniških, uporabnih, humanističnih in drugih ved tako na Kranjskem in v habsburški monarhiji kakor v celotni Evropi ter njegove razsvetljenske agende so pripomogli k temu, da je njegova ljubljanska palača postala središče učenosti in zbirališče deželne, pa tudi evropske znanstvene in kulturne srenje. Skupaj z literarnim salonom je bila tamkajšnja knjižnica, ki jo je Zois velikodušno odpiral tudi tedanjemu izobraženstvu, pravzaprav stičišče znanstvenega in kulturnega dogajanja na Kranjskem, baronova ključna vloga v kulturnem prerodu na Slovenskem na prelomu iz 18. v 19. stoletje pa je še dandanes splošno znana in zaznavna.

Na razstavi, s katero bomo zaznamovali dvestoletnico smrti Žige Zoisa, bo predstavljen izbor avtorjev in del iz baronove knjižnice, ki pričajo o njenem kozmopolitskem duhu, pa tudi avtorjev in del, ki odražajo razvoj znanosti in književnosti na Slovenskem, nemalokrat neposredno ali posredno odvisen prav od Zoisovih pobud in spodbud ter mentorstva in radodarne finančne podpore. Poudarek bo predvsem na tistih avtorjih, s katerimi je bil baron v osebnih oziroma korespondenčnih stikih.

V spremljevalni monografiji bodo poleg opisov posameznih eksponatov predstavljeni tudi: vsebinska podoba knjižnice, njen razvoj, njen pomen za znanost, kulturo in nacionalno identiteto na Slovenskem, omembe knjig v Zoisovi korespondenci ter nekateri drugi vidiki, značilnosti in posebnosti knjižnice, ki do sedaj še niso bili podrobneje obravnavani.

Gradivo za novinarje (.zip datoteka)

 

Avtorja:
dr. Sonja Svoljšak (NUK) in dr. Luka Vidmar (ZRC SAZU)
Lokacija:
Razstavna dvorana NUK
Odprtost:

ponedeljek - sobota med 10.00 in 18.00

Javna vodstva z avtorjema razstave:

sreda, 30. oktober 2019, ob 17. uri (dr. Sonja Svoljšak)
sobota, 9. november 2019, ob 18. uri (dr. Luka Vidmar)
sreda, 11. december 2019, ob 11. uri (dr. Sonja Svoljšak)
sreda, 15. januar 2020, ob 11. uri (dr. Luka Vidmar)
sreda, 12. februar 2020, ob 11. uri (dr. Sonja Svoljšak)*
sreda, 18. marec 2020, ob 11. uri (dr. Luka Vidmar)*
sreda, 15. april 2020, ob 17. uri (dr. Sonja Svoljšak)*

* pol ure pred ogledom razstave se lahko pridružite vodenemu strokovnemu ogledu NUK.