In vendar so jih brali - prepovedane knjige v zgodnjem novem veku

21. junij 2018 - 15. september 2018

naslovnica razstave

Posamezniki in skupnosti, ki so z zapisano besedo posredovali svoja spoznanja in ugotovitve, nazore, ideje in vizije drugim, so se v vseh obdobjih srečevali s silami, ki so želele nadzirati, usmerjati in omejevati pretok znanja in idej s pomočjo različnih pritiskov, zahtev po preoblikovanju besedil, zaplemb in sežiganja knjig, v najskrajnejših primerih pa tudi z obsodbami, izgoni in usmrtitvami avtorjev. Toda tako kot se je, ne oziraje se na Galilejevo prisilno zanikanje heliocentrične teorije, Zemlja še vedno vrtela okoli Sonca, so tudi bralci kljub obstoju različnih strogih cenzurnih politik in seznamov prepovedane literature vedno našli poti do spornih knjig. Na to kaže tudi veliko število nekoč prepovedanih naslovov, ki jih danes hrani NUK.

Na razstavi, ki jo v okviru raziskovalnega projekta »Prepovedane knjige na Slovenskem v zgodnjem novem veku« pripravljata ZRC SAZU in NUK, bodo predstavljeni ozadje, struktura, pomen in zgodovina papeškega indeksa ter drugih cenzurnih seznamov, na ogled pa bodo izbrana dela iz zbirke Narodne in univerzitetne knjižnice, ki so bila v preteklosti označena za versko, moralno ali politično sporna ter uvrščena na papeški indeks prepovedanih knjig ali cesarske cenzurne sezname.

Predstavljena bodo tako imena, ki so pomembno zaznamovala filozofsko in politično misel ter literarno krajino zgodnjega novega veka, kot tudi nekaj manj znanih avtorjev, ki so živeli in ustvarjali od 14. do konca 18. stoletja. O zanimivih poteh posameznih knjig skozi prostor in čas bodo spregovorile različne lastniške oznake in zabeležke nekdanjih lastnikov, ki so se ohranile v predstavljenih izvodih.

Avtorja:
dr. Luka Vidmar in dr. Sonja Svoljšak
Lokacija:
Razstavna dvorana NUK
Odprtost:

ponedeljek - petek med 8.00 in 18.00, v soboto med 9.00 in 18.00

Javna vodstva po razstavi:

27. 6. ob 11.00h - vodi Luka Vidmar

11. 7. ob 11.00h - vodi Sonja Svoljšak 

29. 8. ob 16.00h - vodi Urša Kocjan 

5. 9. ob 11.00h - vodi Luka Vidmar 

12. 9. ob 16.00h - vodi Sonja Svoljšak