Razstava ob 75-letnici Brede Smolnikar

naslovnica razstave Vuk

Pisateljica Breda Smolnikar ima v slovenski literaturi poseben status: njeno ustvarjanje bi lahko opisali tudi kot vztrajen in neomajen boj za lastni umetniški izraz in svobodo pisanja, ki nikoli ne pristaja na nobene ne osebne ne uredniške in ne ideološke kompromise. Zato je po svoje razumljivo, da so, razen zgodnjih mladinskih besedil, skoraj vsa njena dela izšla v samozaložbi. Povesti in romani, ki jih je napisala pod psevdonimom Gospa, so v osemdesetih letih z izjemno ustvarjalno močjo in kvaliteto presenetili literarno javnost. Izidu romana Ko se tam gori olistajo breze je sledil dolgotrajen in mučen sodni proces, ki je bil precedens na slovenskih tleh. Zaključil se je z oprostilno sodbo šele leta 2007. V tem času se je z različnimi strategijami (zaklenjene, plombirane, govorne knjige…) izogibala nesmiselni cenzuri sodnega postopka in se protestno upirala omejevanju svobode pisanja.

Poleg zbranega tiskanega opusa bo na ogled izjemno zanimivo gradivo iz njenega osebnega arhiva, ki ga je pred kratkim podarila Rokopisni zbirki NUK. Ob obsežni sodni dokumentaciji bomo predstavili tudi njeno korespondenco, rokopise, tipkopise ter priprave na pisanje, ki bodo omogočili zanimiv in neposreden vpogled v pisateljičin ustvarjalni proces.

 

Avtorja:
Daša Pokorn (NUK) in Marijan Rupert (NUK)
Lokacija:
Razstavna dvorana NUK
Odprtost:
ponedeljek - petek med 8.00 in 20.00, v soboto med 9.00 in 14.00.