Béseda dá besedo in igro: 150 let Dramatičnega društva v Ljubljani

naslovnica razstave

Bitke, ki so jih izbojevali France Prešeren in njegovi somišljeniki, še niso pomenile zmage. Pojaviti so se morale nove težnje po enakopravnosti slovenske besede in s tem tudi celotnega naroda. Štafetno palico so v letih od 1860 do 1870 prevzele čitalnice z razgibanim društvenim delovanjem. Čitalnice so postale prostori, kjer so se ljudje zbirali, izmenjevali svoja mnenja, se pogovarjali o znanstvenih, zgodovinskih, jezikoslovnih in drugih narodnih vprašanjih. Skozi kulturno in družbeno življenje se je krepilo narodno-politično prebujenje Slovencev. Čitalnice so odigrale pomembno vlogo tudi na področju razvoja slovenskega jezika. Znotraj čitalniških gibanj je leta 1867 nastalo Dramatično društvo v Ljubljani, cilj katerega je bilo predvsem pisanje, prevajanje in objavljanje dramskih del. Kot odmev tem težnjam je leto kasneje nastala zbirka slovenskih dramskih besedil, Slovenska Talija. Prvi pomembnejši koraki h krepitvi dramatizirane slovenske besede so se začeli pred 150 leti prav v čitalnicah. Zato želimo z razstavo podrobneje raziskati njihov pomen za narodni razvoj. Digitalna knjižnica Slovenije ima bogato zakladnico gradiva, ki priča o čitalniških gibanjih kot o narodno buditeljskem obdobju. Po desetih letih skrbnega zbiranja, digitaliziranja in urejanja zgodovinskih zbirk je čas, da zaklade pokažemo širši javnosti. Naš namen je količino gradiva preliti v smiselno oblikovane zgodbe, ki pričajo o tehtnosti dokumentov preteklega časa za prihodnji čas.

 

 

 

 

Spremljevalni program:

Simpozij ob razstavi Béseda dá besedo in igro: 150 let Dramatičnega društva v Ljubljani

četrtek, 26. 1. 2017, ob 10:30 v čitalnici Zbirke rokopisov, redkih in starih tiskov NUK

Program simpozija

 

Razstavo podaljšujemo, in sicer:

- v razstavni dvorani  bo razstava zadnji dan na ogled v četrtek, 2. februarja;

- plakati iz razstavne dvorane bodo premeščeni v Plečnikov hodnik, v katerem bo razstava na ogled do 25. februarja;

- v avli pred veliko čitalnico bo razstava na ogled do 11. februarja.

 

 

Avtorice:
Mojca Šavnik (NUK), Manja Gatalo (NUK), Urška Perenič (FF UL)
Lokacija:
Razstavna dvorana NUK, Plečnikov hodnik NUK in predverje pred Veliko čitalnico
Odprtost:

ponedeljek - petek med 8.00 in 20.00, v soboto med 9.00 in 14.00.