Poljub z jezikom

dekorativna slikaPoljub z jezikom: slovnice in slovarji slovenskega jezika od začetkov do danes.

Na razstavi si bodo lahko obiskovalci prvič na enem mestu ogledali slovenske slovnice in slovarje od začetkov do današnjega časa. Poleg novejših del bodo razstavljene tudi dragocenejše knjižne in rokopisne izdaje, ki jih imamo redkokdaj priložnost videti ali pa jih sploh ne poznamo.

Prvi del razstave prinaša zgodovinski pregled slovenskega slovničarstva in slovaropisja od začetkov v srednjem veku do najnovejših tovrstnih del. Drugi del pa nadrobneje predstavlja trenutno stanje na področju slovničnih in slovarskih priročnikov – tako knjižnih kot elektronskih in spletnih. Obiskovalci si bodo lahko posamezne vire ogledovali tudi v elektronski obliki.

Avtorji:
Dr. Kozma Ahačič (ZRC SAZU), dr. Mojca Smolej (FF UL)
Lokacija:
Razstavna dvorana NUK
Odprtost:
ponedeljek - petek med 8.00 in 20.00, v soboto med 9.00 in 14.00.